Přejít na hlavní obsah

Univerzitní laboratoře se připravují na pomoc s testováním na koronavirus

Vědci nejen z Masarykovy univerzity mají podobné vybavení jako nemocniční laboratoře a pomohou výrazně navýšit kapacitu testování.

Masarykova univerzita chce posílit laboratorní kapacity pro testování vzorků na nový koronavirus. Rozsáhlejší testování v České republice nyní totiž naráží na limity přístrojového vybavení a nedostatek personálu. Výzkumné laboratoře zabývající se biologií, biochemií a medicínou však mají stejné přístrojové vybavení jako ty nemocniční a mají také kvalifikované pracovníky, kteří mohou v odebraných vzorcích analyzovat přítomnost koronaviru SARS-CoV-2. Tuto pomoc nabídla vládě společně Masarykova univerzita, Univerzita Karlova a výzkumné instituce Akademie věd ČR. Díky tomu se může výrazně rozšířit testování.

Lékařská fakulta MU už o víkendu iniciovala vznik databáze dobrovolníků z řad akademiků a vědců, kteří jsou ochotni vypomáhat v laboratorní diagnostice koronaviru. První odborníci z Lékařské fakulty MU, institutu CEITEC MU a Přírodovědecké fakulty MU nyní vypomáhají na oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Brno, které potřebovalo kvůli náporu práce personálně posílit.

Experti začali také zavádět testovací metodu v Centru molekulární biologie a genové terapie Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty MU vedeném Šárkou Pospíšilovou, která je zároveň prorektorkou pro výzkum Masarykovy univerzity. Diagnostika tam začne probíhat co nejdříve, čímž dojde k významnému navýšení kapacity prováděných vyšetření vzorků. „Můžeme zavést testování poměrně rychle, jsme akreditovaná laboratoř. Aktuálně narážíme spíš na problém s nedostatkem potřebných chemikálií,“ uvedla Pospíšilová

Také institut CEITEC MU, disponující akreditovanou zdravotnickou laboratoří v Centru molekulární medicíny, je připraven k testování klinických vzorků na přítomnost koronaviru. Pracovníci institutu CEITEC MU optimalizují nové metody pro detekci viru a jsou připraveni zahájit testování i v rámci směnného provozu. Během dnešního dne byla zároveň odeslána na Ministerstvo zdravotnictví ČR žádost o udělení povolení tuto činnost vykonávat. „Při dostupnosti odběrových a testovacích souprav jsme schopni prověřit až tisíc vzorků denně,“ uvedl ředitel CEITEC MU Jiří Nantl.

Výzkumné laboratoře budou pouze testovat vzorky dodané nemocnicemi, které zajišťují kvalifikované odběry od lidí s příznaky onemocnění COVID-19. Samotné laboratoře nebudou přímo odebírat vzorky od obyvatel.

Hlavní novinky