Přejít na hlavní obsah

V laboratořích MUNI mají povolené testování na koronavirus

Tři laboratoře výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity jsou vyčleněné pro možné testování vzorků na přítomnost nového koronaviru.

Masarykova univerzita dnes od Státního zdravotního ústavu dostala povolení tuto analýzu provádět. Pokud dorazí objednané chemikálie, mohou laboratoře v bohunickém kampusu otestovat první vzorky nejdřív za týden. Už druhým dnem ale brněnští lékaři využívají kapacitu Centra molekulární biologie a genové terapie Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty MU.

Právě toto centrum koordinuje pomoc s Fakultní nemocnicí Brno tak, aby byly vyšetřeny všechny vzorky odebrané v Brně. V institutu CEITEC, který je špičkovým evropským pracovištěm integrujícím výzkum živé přírody a pokročilých materiálů a technologií, ale nezahálí a pracují na nových metodách pro detekci viru. Konkrétně pak na možnostech izolace jeho genetické informace, což je první krok k testování.

„Máme objednané takzvané izolační kity, tedy sadu chemikálií pro zahubení viru a izolaci jeho genetické informace v podobě RNA. Není ale jisté, že je dostaneme, nebo zda jich bude dost, snažíme se proto teď vyvinout vlastní izolační metodu,“ uvedl Boris Tichý, vedoucí sdílené laboratoře Genomiky, který testování v institutu CEITEC MU koordinuje.

Izolace je první krok, na který má institut CEITEC Masarykovy univerzity vhodné prostory. „Máme k dispozici laboratoř pro práci s nebezpečnými organismy, která splňuje druhou nejvyšší třídu biologického zabezpečení. Právě tady můžeme pracovat s infekčním materiálem, tedy vzorky odebranými od lidí. V této laboratoři se v podstatě usmrtí viry ve vzorcích a izoluje se z nich ribonukleová kyselina, tedy genetická informace viru. Izoláty už nejsou infekční a mohou se analyzovat ve standardních laboratořích.“

Boris Tichý v institutu CEITEC MU.

Izoláty RNA putují ze zabezpečené laboratoře do místnosti, kde je pipetovací robot smíchá s reakčními látkami a připraví pro nejdůležitější fázi – PCR diagnostiku, která se využívá pro prokázání přítomnosti korovnaviru ve vzorcích nabraných od lidí lékaři. „Od převzetí vzorku k izolaci virové RNA po výslednou informaci o tom, zda je pozitivní nebo negativní, trvá celý proces minimálně čtyři hodiny. Je ale potřeba počítat ještě s poměrně náročnou manipulací a logistikou spojenou s převozem vzorků z odběrových míst, dekontaminací odběrových kontejnerů a také administrativou, aby nedošlo k nějaké záměně,“ přiblížil časovou náročnost testování Tichý.

Kromě aktuální práce na vývoji nové izolační metody vyškolili v institutu CEITEC také dvacet dobrovolníků, kteří mohou na analýze vzorků pracovat. Dalších sto lidí se přihlásilo jako dobrovolníci, kteří můžou případně rozšířit laboratorní tým nebo pomoci s administrativou.

„V tuto chvíli mohou naši zaměstnanci vypomoci v nemocničních laboratořích. Samotné testování pak může přímo v institutu CEITECU MU začít nejdřív za týden, až nám přijdou příslušné chemikálie a my ověříme, že vše funguje jak má,“ dodal Tichý s tím, že vědecké laboratoře jsou v tuto chvíli spíše zálohové pro případ, že by se výrazně zvýšily počty lidí, kteří se budou testovat.

Obě výzkumné laboratoře budou pouze testovat vzorky dodané nemocnicemi, které zajišťují kvalifikované odběry od lidí s příznaky onemocnění COVID-19. Samotné laboratoře nebudou přímo odebírat vzorky od obyvatel.

Hlavní novinky