Přejít na hlavní obsah

Epidemiologický výzkum na MUNI posílí dva čeští vědci působící v zahraničí

Díky grantu ve výši 50 milionů korun z výzvy ERA Chair budou na Masarykově univerzitě pracovat Martin Bobák a Hynek Pikhart z University College London.

Martin Bobák a Hynek Pikhart

Výzkum faktorů ohrožujících zdraví lidí posílí v centru RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity hned dva významní čeští vědci, kteří působí přes dvacet let v zahraničí. Díky grantu ERA Chair budou na MUNI pracovat Martin Bobák a Hynek Pikhart z University College London. Na projekt oba výzkumníci nastoupí od 1. července, nicméně s ohledem na aktuální vývoj pandemie nemoci COVID-19 bude jejich fyzická přítomnost v Brně dočasně omezená.

„V obou expertech jsme získali zkušené vědce, kteří nám pomohou s rozvojem výzkumu v oblasti environmentální a sociální epidemiologie a dopadů prostředí na lidské zdraví,“ uvedla ředitelka centra RECETOX Jana Klánová.  Výzkum centra může do budoucna pomoci zlepšit ochranu zdraví a podpořit vznik nových konceptů zvyšujících kvalitu života populace.

Lidé po celém světě stále více trpí chronickými onemocněními a poruchami, za jejichž rozvojem stojí kombinace genetických předpokladů, životního stylu, výživy, sociálního postavení i znečištěného prostředí. Poznat, jak se který z faktorů podílí na výsledném zdravotním stavu člověka, lze pouze na základě dlouhodobého sledování velkých populačních skupin v různých věkových kategoriích. Právě takovými studiemi se Martin Bobák a Hynek Pikhart zabývají. Bobák se stane vedoucím nového výzkumného programu zaměřeného na environmentální epidemiologii a Pikhart povede výzkumnou skupinu sociální epidemiologie. 

Martin Bobák i Hynek Pikhart studovali na Karlově univerzitě a na Londýnské škole hygieny a tropického lékařství, doktorát oba udělali na University College London (UCL), kde také přes dvacet let působí na Institutu epidemiologie a veřejného zdraví. Oba se věnují zejména epidemiologickým studiím ve střední a východní Evropě.

Centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty MU se věnuje základnímu i aplikovanému výzkumu v oblasti chemické bezpečnosti a ochrany zdraví populace před účinky toxických látek. Sleduje zdroje toxických látek, jejich hladiny v prostředí i cesty, kterými se dostávají do lidského těla, a hodnotí jejich zdravotní rizika. RECETOX provozuje mezinárodní monitorovací sítě i lokální studie zaměřené na různé věkové skupiny obyvatel (těhotné ženy, děti a dospělé), pro Environmentální program OSN vyvíjí systémy pro sběr dat a spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací. V současnosti realizuje 18 projektů podpořených z evropského programu Horizon 2020.

Hlavní novinky