Přejít na hlavní obsah

Univerzitní spin-off se zaměří na vývoj nových léků proti rakovině

Novou spin-off společnost CasInvent Pharma založila Masarykova univerzita spolu s investičním partnerem i&i Prague.

O novou spin-off firmu se zasloužili (zleva) Kamil Paruch, Vítězslav Bryja, Eva Janouškovcová, Jaromír Zahrádka, Radoslav Trautmann a David Stíbal.

Novou spin-off společnost pod názvem CasInvent Pharma, a.s. založila v uplynulých dnech Masarykova univerzita ve spolupráci investičním partnerem i&i Prague, s.r.o. s cílem umožnit další vývoj nových sloučenin, které by se mohly uplatnit coby léčiva na některé typy leukémií, lymfomů a solidních nádorů. Společnost bude testovat sloučeniny, které blokují enzym kasein kinázu 1 (CK1), která je mimo jiné zodpovědná za migraci leukemických buněk do lymfatických orgánů.

Výzkumu a vývoji těchto látek se dlouhodobě věnují výzkumné skupiny Vítězslava Bryji a Kamila Parucha z Přírodovědecké fakulty MU. Díky nově založené společnosti mohou dokončit preklinickou fázi vývoje potenciálních léčiv a posunout testování nejnadějnějších sloučenin do fáze klinického testování.

„Hlavním důvodem pro založení spin-off společnosti je skutečnost, že jde v podstatě o jedinou možnost, jak tuto technologii ve stále rané fázi výzkumu komercializovat a posunout výzkum do fáze, kdy bude zajímat velké investory z okruhu farmaceutických společností,“ popsala ředitelka Centra pro transfer technologií MU Eva Janouškovcová důvody pro založení spin-off v podobě akciové společnosti, ve které má univerzita podíl.

„V i&i Prague vyhledáváme a podporujeme nejslibnější technologie a nejkvalitnější projekty. To, že inhibitory CK1 patří mezi ty nejslibnější české projekty víme již dlouho a jsem rád, že si nás Masarykova univerzita vybrala jako strategického partnera pro tento projekt. Věřím, že díky vzniku společnosti CasInvent Pharma a naší investici do ní se nám podaří ve vývoji budoucího léčiva výrazně postoupit směrem ke klinickým testům, přilákáme další ko-investory a mezinárodní partnery a co nejdříve umožníme praktické využití těchto nových látek,“ řekl Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Prague.

Princip nových léčiv

Spin-off CasInvent Pharma naváže na slibné výsledy práce vědeckých týmů, které vedly k patentování inhibitorů, tedy látek výrazně snižujících či zastavujících aktivitu CK1, a které se dají využít zejména při léčbě některých leukémií. Konkrétně B-buněčné chronické lymfocytární leukemie (CLL) a akutní myeloidní leukémie (AML).

CLL se vyznačuje hromaděním nefunkčních nádorových buněk v krvi a jejich migrací do lymfatických uzlin, jater, sleziny a kostní dřeně, s čímž jsou spojené další komplikace v podobě zvětšení orgánů, snížené funkce imunitního systému, anémie a další. Agresivita nemoci pak závisí na interakci těchto nefunkčních buněk se svým bezprostředním okolím, takzvaným mikroprostředím. Tato interakce vede k nekontrolovatelnému dělení nádorových buněk.

Inhibitory CK1 jsou schopny účinně zabránit migraci leukemických buněk do lymfatických orgánů a bránit tak narušení funkčnosti těchto orgánů a rozvoji CLL. U AML, což je jedna z nejvíce agresivních a nejhůře léčitelných leukémií, CK1 působí jiným mechanismem a vědci na základě dosavadních výsledků očekávají, že nové sloučeniny povedou k nastartování regulované buněčné smrti, neboli apoptózy, u leukemických buněk.

Cílení na interakce v mikroprostředí, regulaci apoptózy a migrační mechanismy lze úspěšně aplikovat také u jiných typů nádorových onemocnění, jako jsou solidní nádory, jejichž rozvoj a šíření často závisí na stejných obecných mechanismech.

CasInvent Pharma se zařadila k dalším 17 spin-off společnostem, na jejichž založení se Masarykova univerzita dosud podílela. Účelem spin-off firem je zhodnotit a využít duševní vlastnictví univerzity. Univerzita společnostem poskytuje licenční smlouvu na duševní vlastnictví, v některých případech dokonce vlastní ve společnosti podíl. Z univerzitou založených spin-off firem profitují ve výsledku všechny strany: univerzita pomocí nich nejlépe zhodnotí své duševní vlastnictví, spin-off firma na trhu získá konkurenční výhodu a v neposlední řadě se výsledný produkt dostane ke spotřebiteli rychleji.

Biotechnologický inkubátor i&i Prague, se zaměřuje na vyhledávání a podporu technologií vyvinutých v ČR a okolních státech. Věnuje se především inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Dosud společnost podpořila více než deset spin-off společností ze čtyř zemí a má majetkový podíl v osmi z nich, do kterých celkově zainvestovala přes 50 milionů korun. Vedle investic pomáhá i&i Prague při komercializaci inovativních technologií z více než 15 výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí.

Hlavní novinky