Přejít na hlavní obsah

Tým z CEITEC MU odhalil, jak leukemické buňky migrují po těle

Výzkumný tým pod vedením Marka Mráze udělal významný krok pro vývoj nového léčiva na chronickou lymfatickou leukémii.

Marek Mráz.

Odborníci přišli se zásadním poznatkem o biologii chronické lymfatické leukémie (CLL), která je nejčastější leukémií u dospělých. První autor studie, doktorand Václav Šeda, při výzkumu objevil, jakým způsobem CLL buňky regulují svoji migraci v těle pacienta, a především jakým způsobem dokáží přežít terapii léky ze skupiny tzv. BCR inhibitorů, což jsou v současnosti prakticky nejpoužívanější léčiva pro tuto a některé příbuzné choroby. Vědecká práce, na níž se podíleli odborníci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity a lékaři z Interní hematologické a onkologické kliniky (IHOK) Fakultní nemocnice Brno, byla zveřejněna v dubnovém vydání nejprestižnějšího hematologického časopisu Blood.

První autor studie Václav Šeda.

CLL je nádorové onemocnění charakterizované nekontrolovatelným množením jednoho typu imunitních buněk, konkrétně B lymfocytů. Ty mají u zdravých lidí zásadní význam pro organismus, protože jsou schopny tvořit protilátky, které nás pak chrání před infekcí. V případě chronické lymfatické leukémie se B lymfocyty nejenže nekontrolovatelně dělí, ale zároveň postrádají schopnost produkovat protilátky cílící na patogeny a „utlačují“ zbytek imunitního systému. Jedním z důsledků je obecné vyčerpání pacienta a deficientní imunitní odpověď, takže také boj s jinými onemocněními je těžší. 

Nová publikace ukazuje, že protein GAB1 je zodpovědný za migraci a přežití buněk a adaptaci nádorových B buněk na léčbu. „Naše studie popisuje dva různé, avšak navzájem propojené mechanismy adaptace nádorových B buněk na ‘životní' situace. První z nich jsme nakousli již dříve – je to krátkodobá rezistence na BCR inhibitory. Ukázali jsme, že nádorové buňky při léčbě BCR inhibitory zvyšují hladinu proteinu GAB1, a tím dosáhnou kompenzační aktivace molekuly Akt, díky níž jsou schopné léčbu přežívat,“ přibližuje výzkum vedoucí týmu Marek Mráz. 

Druhý mechanismus se také opírá o protein GAB1 a popisuje, jak tento protein pozitivně přispívá k migraci maligních B buněk do lymfatických uzlin a sleziny. „Migrace leukemických buněk do lymfatických orgánů je zcela klíčová pro jejich přežívání. Inhibice migrace tak představuje velmi perspektivní terapeutickou strategii,“ dodává Mráz.

V laboratoři vědci dále úspěšně otestovali nové inhibitory GAB1 pro jejich použití u CLL a příbuzných hematologických malignit. Proto také navrhli použití inhibitoru GAB1 proteinu jako možného nového léčiva a tento objev si nechali patentovat s cílem dále pracovat na vývoji léku na chronickou lymfatickou leukémii. 

„Tento vynález je chráněn mezinárodní patentovou přihláškou. Pokud vzniknou na univerzitě takové významné vynálezy, jako je tento, je nutné naše výzkumníky podpořit, investovat do průmyslově právní ochrany a podat patentovou přihlášku. Tím na sebe nejenom upozorníme, ale zároveň si otevřeme cestu k potenciální komercializaci. Patent je skvělý vklad do budoucí spolupráce nejen s akademickým partnerem. Bez patentové ochrany by firmy o takový vynález neměly zájem,“ doplnila bussines manažerka Centra pro transfer technologií MU Jana Daňková.

Hlavní novinky