Přejít na hlavní obsah

Vědec z MU má cenu za výzkum molekul v buňkách

Lukáš Trantírek z institutu CEITEC MU dostal prestižní Cenu Rudolfa Lukeše za vývoj technologie, která umožňuje zkoumat biomolekuly a jejich interakce přímo uvnitř živých buněk.

Vědec Lukáš Trantírek z CEITEC MU získal Cenu Rudolfa Lukeše.

Zmíněnou cenu uděluje Česká společnost chemická ve spolupráci s Nadací Experientia, jejíž zástupci předali při nedávné konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2021 brněnskému výzkumníkovi také osobní prémii 100 tisíc korun.

Lukáš Trantírek vyvíjí technologii vnitrobuněčné nukleární magnetické rezonance in-cell NMR, která v současnosti jako jediná umožňuje zkoumat strukturu biomolekul a jejich interakcí přímo uvnitř živých buněk.

„Tato metoda nám jinými slovy umožňuje posoudit vliv vnitrobuněčného prostředí na chemickou strukturu a reaktivitu organických látek. Díky této informaci pak můžeme správně nasměrovat či zefektivnit vývoj léčiv,” vysvětlil oceněný vědec význam technologie pro medicinální chemii.

Významná část organické chemie se věnuje objevování a přípravě biologicky aktivních sloučenin s terapeutickým účinkem - léčiv. „Přestože u řady lidských onemocnění již známe mechanismus jejich vzniku i vhodné cílové molekuly, neumíme příslušná léčiva vyvinout,” uvedl Trantírek.

Oceněný vědec vede výzkumnou skupinu nekódující genom.

„Jedním z faktorů brzdících vývoj léčiv je právě fakt, že chybí atomárně rozlišené informace o interakci léčiva s biomolekulami přímo ve vnitrobuněčném prostoru, kde je chemická reaktivita organických látek ovlivněna řadou fyzikálně-chemických faktorů,” vysvětlil docent, který ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC vede výzkumnou skupinu Nekódující genom.

Technologie in-cell NMR právě takové studium atomárních interakcí mezi biomolekulami a léčivem uvnitř živých buněk umožňuje. „Data in-cell NMR nám umožňují posoudit specificitu léčiva k danému molekulárnímu cíli nebo určit rozsah, jakým léčivo na cílovou molekulu působí. Všechny tyto informace jsou nesmírně důležité pro nasměrování nebo zefektivnění procesu racionálního vývoje léčiv,” sdělil čerstvý laureát Ceny Rudolfa Lukeše za vynikající soubor původních prací z oboru organické chemie publikovaných v posledních pěti letech v prestižních mezinárodních časopisech.

„Hlavní přínos námi vyvíjené technologie nicméně spatřuji v tom, že umožňuje studium zákonitostí, jakými se reaktivita organických molekul ve vnitrobuněčném prostoru řídí,” dodal vědec.

Lukáš Trantírek získal doktorát z organické chemie na Masarykově univerzitě v Brně, následně absolvoval postdoktorandské stáže na University of California v Los Angeles a na Johannes Kepler University v rakouském Linci. V letech 2009 až 2015 působil jako hostující docent na nizozemské Utrecht University.

Hlavní novinky