Přejít na hlavní obsah

Vizionář, vědec a kolega, zaznělo při Memoriálu Jaroslava Koči

Jako vzpomínka na spoluzakladatele Národního centra pro výzkum biomolekul a výzkumného institutu CEITEC se v Brně uskutečnil Memoriál Jaroslava Koči.

Rektor Martin Bareš při vystoupení na Memoriálu Jaroslava Koči.

Jednodenní kolokvium, pořádané na památku profesora Koči, zahájil rektor MU Martin Bareš. Připomněl jeho zásluhy a roli špičkového vědce, který vynikal i vůdčími a vizionářskými schopnostmi. „Že každý není nahraditelný si často uvědomíme až v okamžiku, kdy taková osobnost odejde. Ztratili jsme skvělého vědce, kolegu, přítele,“ uvedl rektor.

Neopomněl zmínit ani jeho přínos vědecké komunitě na celonárodní úrovni ve formě podpory základního výzkumu, mladých vědeckých talentů a internacionalizace. „Úsilí pana profesora v oblasti internacionalizace vědy a spolupráce na globální úrovni má klíčový význam právě v dnešní době při celosvětovém boji s pandemií koronaviru,“ dodal Martin Bareš.

V podobném duchu hovořil děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský, který ocenil výukové aktivity pana profesora, dlouholeté vedení vědecké skupiny a mnoha úspěšných studentů na všech úrovních. „Profesor Koča byl významnou osobností naší fakulty. Kromě vynikajících vědeckých výsledků byl také vedoucím diplomových a dizertačních prací mnoha studentů, kteří úspěšně pokračují ve své vědecké kariéře po celém světě,“ zdůraznil Kašparovský.

Kolokvium věnované vzpomínce na Jaroslava Koču se odehrálo v Brně.

Osobní vzpomínku přidal ke spolupráci na ústavu biochemie a ve vedení fakulty. „Profesor Koča byl pro mě osobně velice inspirující člověk. Navždy si ho budu vážit a dále těžit ze všech osobních setkání, na kterých jsme mohli diskutovat jeho vize rozvoje fakulty,“ uvedl děkan.

Připomněl také, proč se jméno Jaroslava Koči objevuje nejčastěji s přívlastkem vizionář. „Rád budoval. Nezapřel v sobě osobnost matematika, myslel logicky a dokázal vidět několik kroků dopředu. Velmi důležité pro něj byly dlouhodobé cíle. Dokázal být nad věcí, dívat se z nadhledu, vidět důsledky. Samozřejmě řešil i detaily, ale uměl od nich odstoupit a vidět celek, byť byl ještě roky vzdálený. Postupně tak vybudoval samostatnou laboratoř, z ní pak ústav Národní centrum pro výzkum biomolekul a významně se zasloužil o vznik a rozvoj konsorcia CEITEC,“ shrnul Kašparovský.

S dalšími příspěvky pak na kolokviu vystoupili zástupci institutu CEITEC MU, národní infrastruktury ELIXIR CZ a Grantové agentury ČR, do jejíhož čela byl profesor Koča jmenován loni v prosinci. Vědecká část akce pak byla tematicky rozdělena podle výzkumných oblastí, kterým se Jaroslav Koča během své dlouholeté kariéry věnoval.

Hlavní novinky