Přejít na hlavní obsah

MU se podílí na obnově a stavbě Mendelova skleníku

V zahradě augustiniánského opatství, která sousedí s Mendelovým muzeem MU, bude letos obnoven skleník zakladatele genetiky. 

Základy původního skleníku v augustiniánském opatství.

U příležitosti 200 let od narození Gregora Johanna Mendela znovu ožije skleník, v němž tento proslulý vědec podnikal své světoznámé pokusy s hráškem, a položil tak základy genetiky. Skleník vyroste do konce letošního roku na identickém místě v zahradě augustiniánského opatství. Jedním z partnerů tohoto projektu je také Masarykova univerzita. 

„Gregor Johann Mendel je zřejmě nejvýznamnějším vědcem, který působil v Brně, a domnívám se, že ho můžeme postavit na stejnou úroveň jako Darwina nebo Einsteina. Proto jsem velmi ráda, že se Masarykova univerzita od počátku účastní projektu, jehož cílem je obnova Mendelova skleníku,“ uvedla na tiskové konferenci Šárka Pospíšilová, prorektorka Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium. „Mendelovy poznatky jsou základním stavebním kamenem oboru genetika.  Zákony, které stanovil, jsou stále platné a navazují na ně i dnešní vědecké práce v přírodovědných či lékařských oborech,“ dodala Pospíšilová. 

Tvůrci stavby se inspirovali původní podobou skleníku a samotná nosná konstrukce připomíná tři zákony genetiky. Konstrukci skleníku tvoří ocelové nosníky a střecha drží na systému vzpěr a táhel, který svým schématem znázorňuje pravidla dědičnosti tak, jak je definoval Gregor Johann Mendel. „Skleník by měl být hotový do konce letošního roku a měl by nabídnout široké využití pro kulturní i vzdělávací aktivity. Bude navíc moci být celý otevřený, aby dokázal splynout s nádhernou zahradou Augustiniánského opatství,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. Význam skleníku a jeho umístění plánuje podtrhnout i Jihomoravský kraj, který bude usilovat o jeho zapsání na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

V obnoveném skleníku se bude pěstovat hrách setý, rostlina symbolická pro Mendelův výzkum. Augustiniáni ho budou pěstovat přímo nad hlavami návštěvníků metodou aeroponie, u které se nemusí využívat substrát. Skleník vyroste na základech původního objektu, který v 70. letech 19. století zničila bouře, a jehož torzo chátralo až do 50. let minulého století. „Obnovou skleníku budeme mít možnost uctít odkaz Gregora Johanna Mendela, který je po sv. Augustinovi bezpochyby nejvýznamnějším představitelem našeho řádu,” zdůraznil otec Juan Provecho, vyšší představený Augustiniánského opatství a farnosti.

Poklepání základního kamene Mendelova skleníku.

Hlavní novinky