Přejít na hlavní obsah

Univerzita má vědeckou mapu

Díky nové iniciativě bude možné získat o vědecké práci na Masarykově univerzitě daleko konkrétnější představu.

Díky nové iniciativě bude možné získat o vědecké práci na Masarykově univerzitě daleko konkrétnější představu. Ilustrační foto: www.sxc.hu.

Pověst jedné z nejvýznamnějších vzdělávacích institucí nemá Masarykova univerzita jen tak. Každoročně ji absolvují tisíce studentů a funguje na ní celá řada výzkumných projektů. Ta řada je ovšem tak dlouhá, že je těžké přehlédnout ji celou. Proto vznikla iniciativa s názvem Science Map. Díky ní by mělo být možné vytvořit si o vědecké práci na univerzitě daleko konkrétnější představu.

„Naše univerzita je obrovská a výborných vědců a projektů je opravdu hodně. Tolik, že vedení univerzity ztrácí přehled o tom, co dobrého se kde dělá, a ještě těžší je to pro fakulty, které mnohdy netuší, co se děje na jiných fakultách,“ upozornil prorektor pro výzkum Petr Dvořák, který je iniciátorem celé akce.

Už na podzim se sešel s proděkany a společně hledali, jaké projekty, týmy a výsledky jsou pro dané fakulty nejvýznamnější. „To je přirozeně citlivé téma, protože by se najednou mělo ukázat, že někdo vyniká, a to v Česku není zvykem. Nicméně od proděkanů přicházely pozitivní reakce, nakonec mnozí říkali, že je to donutilo k sebereflexi,“ sdělil Dvořák.

Každý z proděkanů vypracoval v průběhu podzimu a zimy dokument, v němž mimo jiné odpovídal na otázky týkající se současného stavu výzkumu na své fakultě, perspektiv, ale měl i popsat, jaké překážky v tomto ohledu fakulta pociťuje.

Potvrdilo se tak mimo jiné, že části univerzity nevyhovuje hodnocení vědecké práce na základě bodového přepočítávání publikací. „Například přírodovědci je přirozeně vnímají jako nejdůležitější kritérium, ale pro právnickou fakultu je měřítkem úspěchu vydání monografie v určitém vydavatelství a pro pedagogy třeba vytvoření výukové metodiky pro střední školy,“ nastínil Dvořák a dodal, že právě to bude v budoucnu při hodnocení práce výzkumných týmů a jejich členů zohledňováno. „Šlo nám o to, aby si samy fakulty řekly, podle čeho si přejí být hodnoceny. Pokud se na tom jejich odborníci shodnou, není důvod jim nevěřit.“

Protože se věda a výzkum na univerzitě neustále vyvíjejí, budou se názory jednotlivých fakult sbírat podobným způsobem každý rok. Informace, které takto univerzita získá, poslouží ke zmapování jejího výzkumu, rozvinutí spolupráce, odstraňování překážek nebo také k propagaci vědecké práce a jednotlivých týmů. „Snažíme se tak i o lepší dialog mezi vedením univerzity a fakultami,“ podotkl prorektor Dvořák.

Hlavní novinky