Přejít na hlavní obsah

Univerzita se víc zaměří na popularizaci vědy

Přivede do laboratoří středoškoláky, studentům nabídne místa vědeckých asistentů a spustí nový web.

Ilustrační foto: Ondřej Surý.

Webové stránky o nejnovějších objevech, speciální popularizační akce pro studenty či výukové kurzy pro akademické pracovníky v oblasti propagace vědy nabídne Masarykova univerzita. Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost totiž získala 45 milionů korun na dvouletý projekt Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti. Ten odstartoval začátkem července.

„Hlavním cílem je přiblížit současné vědecké bádání přitažlivou formou studentům středních a vysokých škol, abychom u nich vzbudili zájem o vědu a motivovali je pro případnou vědeckou kariéru. Projekt by měl také zvýšit kompetence odborníků v oblasti popularizace vědy a výzkumu,“ řekl řešitel projektu a prorektor pro výzkum Petr Dvořák.

Studentům nabídne projekt informace o nejnovějších poznatcích vědy na interaktivních webových stránkách. Ty budou obsahovat aktuální a populárně psané informace o nových objevech, patentech a úspěších výzkumníků z MU, včetně odkazů na články na prestižních zahraničních webech.

Vědu na univerzitě představí i devět cyklů popularizačních výstav, které se budou věnovat oblastem, jako je biologie, chemie, archeologie či medicína. Díky projektu bude realizováno 60 virtuálních prohlídek, jež zmapují široké spektrum přírodních i humanitních výzkumných oblastí na univerzitě.

Experimenty pro středoškoláky
Speciální centrum Bioskop přiblíží svět vědy přímo na špičkových pracovištích MU. Tam budou zájemci provádět také vlastní pokusy, k nimž se v běžných laboratořích na středních školách nedostanou.

Program Věda v kufříku pak přinese specifické experimenty přímo do škol. Vědeckou dráhu jako perspektivní kariéru ukáže projekt díky Dnům vědy a odborným přednáškám na středních školách. Talentované vysokoškoláky pak chce zapojit do výzkumu na všech devíti fakultách MU, kde nabídne 90 studentům práci vědeckých asistentů.

Vědci se naučí komunikovat s médii
Poslední součástí projektu je cyklus praktických seminářů, který ukáže vědcům a akademikům cestu, jak popularizovat vědecké výsledky. Celoroční kurzy a workshopy poradí, jak komunikovat s médii a přinesou také nejnovější informace o ochraně duševního vlastnictví.

Hlavní novinky