Přejít na hlavní obsah

Výukové centrum Bioskop nabízí program na jarní prázdniny

Dětem kurzy umožní odhalit tajemství světa buněk.

Vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity Bioskop připravilo program na jarní prázdniny pro žáky i učitele. V týdnu od 23. února do 1. března nabízí čtyři jednodenní kurzy pro děti od osmi a od 12 let a jeden kurz pro pedagogy. Dětem kurzy umožní odhalit tajemství světa buněk a kurz pro pedagogy se zaměří na metodu s názvem polymerázová řetězová reakce a její využití.

Více informací a přihlašovací formulář najdou zájemci na webu Bioskopu.

Společným cílem všech aktivit výukového centra je přitáhnout děti a mladé lidi ke studiu přírodovědných oborů. „Řídíme se čínským příslovím: Slyšet a zapomenout. Vidět a pamatovat si. Vyzkoušet a pochopit. Bioskop pomáhá vidět věci, o kterých jsme nevěděli, nebo nám umožní vnímat je pod jiným úhlem pohledu. Proto nabízíme žákům a studentům už od šesti let možnost prakticky si vyzkoušet věci, na které není ve škole čas, nebo jsou příliš náročné na pomůcky,“ uvedl předseda vědecké rady Bioskopu Lumír Krejčí.

Kurz s názvem Tajemství světa buňky pro děti od třetí do páté třídy se bude konat od pondělí do čtvrtka vždy od 9 do 16 hodin. Účastníci se v něm seznámí s rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou a funkcí jednotlivých buněčných organel. Podívají se na některé typy buněk pod mikroskopem, ze zelených listů rostliny se pokusí získat chlorofyl a z některého ovoce zase jejich DNA. Na závěr si také vypěstují vlastní mikrobiologickou zahrádku.

Bioskop nabízí základním a středním školám kurzy zaměřené na různá témata z oblasti biologie a chemie s praktickou prací v laboratoři již od začátku školního roku 2013/14. Za dobu své existence centrum připravilo přes 200 kurzů, které jsou rozdělené podle tří věkových kategorií od šesti, dvanácti a šestnácti let. Díky vlastní laboratoři může lekce pořádat prakticky denně, někdy dokonce dvakrát.

Pro děti od 12 let navíc centrum v březnu otevře nový vědecký kroužek. Děti se budou scházet pravidelně ve špičkově vybavené laboratoři přímo v Univerzitním kampusu Bohunice a tématem jejich bádání pod vedením zkušených lektorů bude člověk.

Hlavní novinky