Přejít na hlavní obsah

Program podpory výzkumu ocenil mezioborové projekty

Univerzita přidělila pět tříletých grantů výzkumným projektů, které se řeší napříč fakultami.

Pět tříletých grantů mezioborovým výzkumným projektům přidělil v polovině dubna nový Program podpory výzkumu Grantové agentury MU. Žádosti o podporu mohly podávat jen silnější týmy vědců minimálně ze dvou fakult.

„Jde nám především o podporu kvalitní vědy. Už teď byly žádosti vesměs výborné a předpokládám, že do budoucna jejich úroveň ještě vzroste,“ uvedl prorektor pro výzkum  Dvořák.

Oceněnými projekty jsou spolupráce přírodovědecké a lékařské fakulty na projektu Bioanalytical Cell and Tissue Authentication using Physical Chemistry Methods and Artificial Intelligence; společná práce vědců z přírodovědecké fakulty a fakulty informatiky na tématu High-throughput screening of compound libraries aimed on discovery of novel inhibitores of the FGFR/ERK MAP kenase signaling; a do třetice bude přírodovědecká fakulta spolu s fakultou sociálních studií pracovat na výzkumu Energetická infrastruktura a její vliv na energetickou bezpečnost.

Vědci z FSS se pak s kolegy z ekonomicko-správní fakulty budou věnovat tématu Experimentální analýza rozhodování při opakované volbě: ekonomické a politologické přístupy. Poslední grant míří za týmem hned ze tří fakult, a to na práci s názvem: Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém - východiska, podmínky a strategie realizace. Na výzkumu se budou podílet vědci z pedagogické, lékařské a filozofické fakulty.

Mezioborová spolupráce je podle prorektora Dvořáka velmi důležitá, výsledky získané z hraničních vědních oblastí mají obvykle vysokou přidanou hodnotu a řada výborných vědců pracuje již nyní na pomezí několika vědních oborů.

Rada Programu podpory výzkumu ocenila také sedm jednotlivců za nedávné či dlouhodobé vynikající úspěchy ve vědě a výzkumu.

Jednotlivým oceněným projektům se budeme na stránkách věda.muni.cz věnovat v dalších týdnech.

Hlavní novinky