Přejít na hlavní obsah

Vědec hledá lék na rakovinu vaječníků díky americké nadaci

Dalibor Blažek z Ceitecu MU získal americký grant pro pilotní studii v oblasti nádorové biologie vaječníků.

Dva velké úspěchy si může připsat Dalibor Blažek, který vede výzkumnou skupinu v Ceitecu Masarykovy univerzity. Objevil novou bílkovinu, která hraje roli při udržování genomové stability buňky, a také získal americký grant pro pilotní studii v oblasti nádorové biologie vaječníků.

Obě věci spolu úzce souvisejí. Blažek se s kolegy zajímá o regulaci genové exprese, tedy proces přeměny genetické informace z DNA do konkrétních proteinů. Při tom je nejvýznamnější přepis genetické informace z DNA do RNA, podle níž se pak bílkoviny vyrábějí. „Zajímá nás především regulace transkripce pomocí enzymu RNA polymeráza. Při ní hraje roli řada proteinů, my jsme objevili jeden z nich, cyklin-dependentní kinázu 12, o němž se domníváme, že jeho deregulace napomáhá vzniku nádoru vaječníků,“ uvedl Blažek.

Proteinový komplex, cyklin-dependentní kináza 12, je důležitý pro to, aby v buňce nedocházelo ke změnám genetické informace zapsané v DNA. Pokud je ale tato bílkovina zmutovaná, neplní svou funkci, a v buňce tak může dojít k rakovinnému bujení a vzniku nádoru. „Zajímá nás úloha tohoto proteinu v udržování genomové stability a budeme ji testovat mimo jiné na tkáňových kulturách,“ dodal Blažek.

Peníze na pilotní studii
A právě tato předpokládaná role nově objevené bílkoviny, vyvolala pozornost americké nadace Marsha Rivkin Center, která podporuje výzkum v oblasti nádorové biologie vaječníků. Grant Pilot Study Award je určený na zpracování pilotních studií a experimentů. „Tyto peníze nám umožní získat konkrétnější informace o fungování proteinu. Pokud budou zajímavé, tak na jejich základě můžeme žádat o další výzkumné granty,“ poznamenal Blažek.

Na roční výzkum dostal 75 tisíc dolarů, tedy asi jeden a půl milionu korun. Zisk tohoto grantu je prestižní i proto, že nadace financuje především americké vědce. Jen několik grantů ročně uděluje výzkumníkům mimo Spojené státy. Hlavními kritérii pro jeho přidělení je inovativnost a potenciál navrhovaného výzkumu, který může vést k pochopení molekulární podstaty vzniku nádoru vaječníků a zlepšení jeho detekce a terapie.

Svou roli sehrála náhoda
Vědci z Ceitecu Masarykovy univerzity publikovali objev nového proteinu a jeho role při udržování genomové stability asi před dvěma lety. „Nehledali jsme jej cíleně, zajímaly nás i jiné proteiny a procesy v buňce. Z počátku jsme ani nevěděli, jakou roli může při vzniku nádorů vaječníků i některých dalších nádorů hrát. Potenciální význam nové bílkoviny jsme odhalili až při dalších experimentech,“ poznamenal Dalibor Blažek a doplnil, že jim pomohla i jiná vědecká publikace, která popsala zkoumaný protein jako jeden z nejvíce mutovaných v nádorech vaječníků.

Konkrétní výsledky výzkumu například v podobě lepší diagnostiky či léčby nádoru vaječníků se nedají očekávat za méně než deset let. „Náš výzkum je ryze základní, zajímají nás přesné molekulární mechanismy regulace procesů v buňce. Jen v pár procentech případů přijdeme na něco, co je přímo využitelné například pro léčbu nějaké nemoci. Nicméně výsledky základního výzkumu mohou vést k definování zcela nových a efektivnějších přístupů, od nichž je blíže ke konkrétním výsledkům při léčbě pacientů,“ popsal podstatu vědecké práce Blažek.

Hlavní novinky