Přejít na hlavní obsah

Z parkinsoniků se mohou stát gambleři

Lidé s Parkinsonovou nemocí mají poruchu rozhodování a jinak vnímají prohru.

Vyšetření mozku pomocí magnetické rezonance.

Pomalé pohyby, neobratnost a třes. Tím vším trpí lidé postižení Parkinsonovou nemocí. Nemají však jen poruchy hybnosti, jejich nemoc se může projevovat i jinak.

Kromě depresí, demence či bolestí patří mezi vážnější i takzvané poruchy kontroly impulzů, kam spadá hypersexualita, nadměrné užívání léků, opakované stereotypní pohyby a také patologické hráčství.

„Začalo se o tom mluvit zhruba před deseti lety. Nemocní, jejich blízcí ani lékaři si však podobné problémy s tímto onemocněním stále nespojují,“ uvedl neurolog Martin Bareš. Příznaky patologického hráčství u parkinsoniků sleduje v rámci výzkumné skupiny behaviorálních a sociálních neurověd v Ceitecu MU.

Podobné problémy se naštěstí objevují jen u menšího procenta pacientů. „Výzkumy začínají ukazovat, že k tomu mají zřejmě větší sklon muži v mladším věku, a je možné, že tyto sklony ovlivňují léky, které pacienti užívají,“ doplnil Bareš.

Při Parkinsonově nemoci chybí pacientům látka zvaná dopamin, která umožňuje přenos impulzů mezi nervovými buňkami v mozku. Kvůli jeho nedostatku pak lidé nemohou ovládat svůj pohyb. Nejvíc dopaminu je v oblasti mozku nazývané bazální ganglia.

Vědci zkoumali spojení Parkinsonovy nemoci s možným gamblerstvím postupně. Nejdříve skupinu pacientů bez sklonů k hraní otestovali pomocí úkolu, jenž simuluje způsoby rozhodování, a také za pomocí magnetické rezonance mozku.

„Ukázalo se, že tito lidé mají poruchu rozhodování, která se projevuje v oblasti mozku nazývané bazální ganglia, která je zodpovědná právě za Parkinsonovu nemoc,“ řekl neurolog. Odborníci navíc zjistili, že parkinsonici reagují jinak v případě prohry. „Nevnímají ji tak,“ zdůraznil Bareš.

Ve výzkumu fenoménu neurologové dál pokračují. „Je to důležité i proto, abychom mohli lépe informovat pacienty a jejich rodiny o případných rizicích, která mohou ohrozit jejich ekonomickou situaci,“ dodal Bareš.

Další možností, jak využít získané poznatky, je zaměřit se na výzkum toho, zda není psychologický fenomén gamblerství u lidí, kteří touto nemocí netrpí, spojený se stejnými oblastmi mozku jako právě u parkinsoniků.

Hlavní novinky