Přejít na hlavní obsah

Dva univerzitní patenty pomohou pacientům s leukémií

Obě testovací sady uvede na trh firma Generi Biotech, která koupila práva k užívání patentů od Masarykovy univerzity.

Hned dva patenty z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity našly uplatnění v praxi v podobě nových testovacích sad. První z nich umožní lékařům dříve a přesněji stanovit prognózu chronické lymfocytární leukémie. Druhá včas odhalit plicní onemocnění způsobené spóry plísní z rodu Aspergillus, se kterými si zdravý organismus snadno poradí, avšak u pacientů s oslabenou imunitou, například po léčbě leukémie, mívá velmi vážné následky.

Obě testovací sady zavadí na trh firma Generi Biotech, která před čtyřmi lety koupila práva k užívání patentů od Masarykovy univerzity.

Plicní aspergilóza se projevuje jako běžný zápal plic, ale dochází u ní k velmi rychlému zhoršování stavu pacienta, a pokud není zahájena účinná léčba, často končí smrtí. Diagnostika je obtížná. „Pro odhalení této nemoci je nutné provést pacientovi výplach plic fyziologickým roztokem a pak čekat i několik dnů až týdnů, zda v tomto vzorku plíseň začne růst. Výsledek kultivace a dalších laboratorních testů mohou navíc ovlivnit léky, které se často preventivně podávají již při podezření na tuto nemoc ještě před potvrzením diagnózy,“ popsala nevýhody tradičních metod diagnostiky Martina Lengerová z Lékařské fakulty MU.

Vědci se proto rozhodli navrhnout postup, při kterém by v roztoku získaném výplachem plic nehledali samotnou plíseň, ale pouze její DNA. „Námi navrženou metodou jsme schopni odhalit přítomnost DNA čtyř nejčastějších původců aspergilózy. Výsledek můžeme získat již během několika hodin po odběru a tím významně zrychlit a zpřesnit stanovení diagnózy,“popsala Lengerová podstatu patentu.

„Infekce způsobené houbovými organismy jsou velmi aktuálním tématem a průkaz DNA díky své přesnosti, citlivosti a rychlosti umožňuje rychleji a bezpečněji postupovat v terapii,“ uvedl Antonín Libra, zástupce ředitele pro výzkum a vývoj společnosti Generi Biotech. Diagnostické sady již prošly ověřovacími studiemi a získaly registraci do ministerstva zdravotnictví. Po prvním oslovení již o jejich využití projevila zájem řada fakultních a krajských nemocnic i specializovaných onkologických center.

Do praxe zavadí firma Generi Biotech také novu testovací sadu na stanovení prognózy chronické lymfocytární leukémie za pomoci molekulárně-genetické analýzy specifických genů v biologickém vzorku pacienta, nejčastěji se stanovení provádí z periferní krve. Díky této metodě budou lékaři v konkrétních případech schopni určit závažnost nádorového onemocnění a vybrat správnou léčbu. I tato sada vznikla s využitím objevu, který také patentoval vědecký tým odborníků a lékařů z Centra molekulární biologie a genové terapie Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty MU.

Hlavní novinky