Přejít na hlavní obsah

David a Goliáš, lovec a kořist

Pavouci z izraelské pouště si umí ukousnout docela velké sousto.

Pavouk druhu Zodarion cyrenaicum (vlevo) si troufá na několikanásobně větší kořist.

V přírodě lze jen vzácně nalézt příklad biblického příběhu, kdy malý David přemůže velkého Goliáše. Právě tak se ale živí mláďata pavouka druhu Zodarion cyrenaicum z izraelské Negevské pouště. Pavouci, mravčíci, loví mravence, kteří jsou až čtyřikrát větší. Jejich loveckou strategii zkoumal tým Stano Pekára z ústavu botaniky a zoologie přírodovědecké fakulty.

Odborníci pozorovali lov kořisti u mláďat mravčíka přímo v negevské poušti a následně také v laboratoři. „Sledovaní pavouci chytají takřka výhradně jediný druh mravence, Messor arenarius. Ten dorůstá velikosti 8 až 17 milimetrů a ve srovnání s mláďaty pavouků, kteří mají pouhé dva milimetry, je obrovský,“ popsal ve zvířecí říši neobvyklou situaci Pekár.

Přes tento nepoměr totiž loví velké mravence i mláďata pavouků a menší druhy přítomné v poušti ignorují. „To je zcela v protikladu s dřívějšími pozorováními u jiných druhů mravčíků, jejichž mláďata loví drobné mravence odpovídající velikosti a postupně, jak rostou, se přeorientují na větší druhy,“ uvedl zoolog.

Vědci se domnívají, že mláďata izraelského mravčíka si vybírají pouze jeden druh mravence, protože jsou schopna poznat pouze jeho feromon. Odborníci také zjistili, že dospělé samice tohoto druhu pavouka loví hlavně veliké jedince mravenců, zatímco mláďata ty menší.

Už v předešlé studii Pekár zjistil, že lov dospělých samic mravčíků je založený na bleskurychlém útoku zezadu s následným úskokem do bezpečí, jímž se vyhýbají protiútoku ze strany mravenců. „V této studii jsme vypozorovali, že mladí jedinci mají zcela jinou strategii. Mláďata pavouka jsou schopná bez povšimnutí vylézt na ,hřbet' mravence a pak ho uštknout,“ popsal styl lovu mláďat Pekár.

I když jsou jedové žlázy mladých mravčíků více než padesátkrát menší než u dospělých samic, stačí jim ke znehybnění mravence pouze jedno uštknutí a doba potřebná k jeho usmrcení je jen dvakrát delší než u dospělých pavouků. „Jejich jed je tedy pro lov mravenců velmi účinný už v juvenilním stadiu,“ dodal Pekár.

Podrobnosti výzkumu, na němž se podílela i proteomická skupina Ceitecu MU, publikoval časopis Naturwissenschaften.

Hlavní novinky