Přejít na hlavní obsah

Chemici z MU získali tři nové patenty

Dva týmy z přírodovědecké fakulty patentovaly své vynálezy.

Laboratoře ústavu chemie.

Hned tři patenty získali odborníci z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykova univerzity.

Dva nápady vzešly z týmu Libuše Trnkové a týkají se dvou typů analýz. První patent souvisí s novým zařízením pro proudové elektroanalýzy vzorků materiálů v pracovním prostředí. Vynález spočívá ve vytvoření soustavy dvou elektrod z inertního materiálu vzájemně propojených nízkoodporovým vodičem, přičemž první elektroda je zavedena do pracovního prostředí, druhá pak do prostředí srovnávacího potenciálu na zcela jiném místě.

„Naše řešení umožňuje například studium korozí v nepřístupných místech podléhajících extrémním podmínkám, jako jsou vysoký tlak a vysoká teplota. Příkladem použití může být korozní kontrola kontejnerů hlubinných úložišť vyhořelého jaderného paliva,“ uvedla Libuše Trnková.

Tým laboratoře biofyzikální chemie a elektrochemie.

Druhý vynález, jehož autorem je Vladimír Halouzka, navrhuje nový substrát pro povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii. Podstatou patentu je substrát z uhlíkového mikrovlákna, na kterém je vytvořena nanostrukturovaná kovová vrstva. Po nanesení roztoku vzorku na tento substrát lze využitím rozptylu laserového paprsku zjistit přítomnost hledaných látek ve vzorku.

Patentové řešení odstraňuje některé nevýhody v současnosti používaných substrátů, jako je například nestabilita povrchových vlastností koloidů, křehkost, značná velikost a také finanční náročnost. Vynález může najít praktické použití jak při analýze drog, barev či inkoustů, tak i při detekci padělků léčiv. Velkou výhodou analýzy je, že si vystačí pouze s mikrolitrovým množstvím zkoumaného roztoku. Využít se dá i pro další studium různých nanotechnologických postupů.

Poslední patent pochází od výzkumné skupiny vedené Pavlem Pazderou a umožňuje jednoduché provedení syntéz v nenáročných technologických zařízeních při nízkých nákladech, a to díky vynálezu způsobu přímé mono-N-substituce piperazinu. Jde o látky, které jsou klíčovými meziprodukty ve farmakologii, a patent tak může najít využití při výrobě léčiv či chemických látek.

Hlavní novinky