Přejít na hlavní obsah

Výzkum temné hmoty genomu si vysloužil ocenění Grantové agentury ČR

Richard Štefl z Ceitecu MU se pokouší rozkrýt jednu z největších záhad genetiky.

Richard Štefl přebírá ocenění.

Cena předsedy Grantové agentury ČR za nejlepší projekty základního výzkumu v oblasti biologie míří opět na Masarykovu univerzitu. Za studium vzniku nekódující RNA označované někdy jako temná hmota genomu si ocenění ve čtvrtek 1. října převzal Richard Štefl ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity (Ceitec MU). Loni obdržel stejné ocenění Vítězslav Bryja z Přírodovědecké fakulty MU za výzkum komunikace buněk.

Takzvaná nekódující RNA (ribonukleové kyseliny), která tvoří více než 70 procent lidského genomu, byla objevena teprve nedávno a dlouho vědci nevěděli, jaké jsou její všechny funkce. Z důvodu krátkého poločasu života ji totiž bylo těžké detekovat. Její postupné prozkoumávání tak umožňují až nové technologie.

„Ukazuje se, že právě nekódující RNA je klíčem k pochopení mnohých buněčných mechanismů, jež jsou u základů toho, jak vůbec funguje celý lidský organismus,“ vysvětlil Štefl.

V oceněném výzkumu, který trval pět let, se tým pod vedením Štefla zabýval studiem vzniku nekódující RNA. Výsledky práce publikovala prestižní světová vědecká periodika, mezi nimi například časopis Cell, což bylo také jedním z kritérií pro následné ocenění.

Vedle mezinárodní ohlasu hodnotila porota při výběru oceněných projektů také originalitu, kvalitu, význam a dosažených výsledků. „Cena přispěje ke zviditelní výzkumného týmu i tématiky, ale také celého Ceitecu a univerzity,“ zhodnotil Štefl.

Pro výzkum nekódující RNA požívají vědci unikátní přístrojové a laboratorní vybavení sdílených laboratoří Ceitecu, jako je například nukleální magnetická rezonance nebo kryoelektronová mikroskopii. Data získaná v rámci oceněného výzkumu také týmu umožnila získat prestižní ERC grant na pokračující studium detailních mechanismů vzniku a funkce temné hmoty genomu. Evropská výzkumná rada ho uděluje jen projektům, jenž mají šanci zásadním způsobem posunout lidské poznání.

Hlavní novinky