Přejít na hlavní obsah

Průzkum: Jak si v lidé udržují naději v těžkých časech

Psychologové hledají respondenty do výzkumu nálady ve společnosti.

Do konce listopadu se mohou všichni zájemci zapojit do výzkumu toho, jaká nálada aktuálně převažuje ve společnosti, do čeho vkládají své naděje a co zvyšuje jejich životní pohodu a pocit štěstí.

Na tyto otázky hledá už potřetí odpovědi mezinárodní výzkum Naděje, do kterého se díky psychologickému ústavu filozofické fakulty zapojila i Česká republika.

Dotazování formou vyplnění anonymního online dotazníku je otevřené všem zájemcům na této webové adrese. Vyplnění dotazníku trvá maximálně dvacet minut. 

Výzkum reaguje i na témata, která aktuálně hýbou společností. Letos se zaměřuje také na zjištění postoje k imigrantům. „Z našich předchozích výsledků vyplývá, že mezi nejvíce spokojené osoby patří ti, kteří se angažují v nějaké formě dobročinných aktivit. Zajímá nás tedy nyní, zda a nakolik souvisí altruismus a pomáhající chování s nadějí a s naším osobním rozvojem a zda se promítne i do postoje k přistěhovalcům,“ uvedla garantka výzkumu pro ČR Alena Slezáčková z psychologického ústavu.

Z loňského dotazování mimo jiné vyplynulo, že obyvatelé České republiky hodnotili svoje vyhlídky a očekávání v osobním životě pro další rok spíše optimisticky. Osobní přání směřovali především do oblasti šťastného partnerství a rodiny a také do vlastního zdraví.

„Výsledky loňského výzkumu také ukázaly, že nejspokojenější ze zkoumaných zemí byli Švýcaři, kteří nejvíce oceňují kvalitu svých mezilidských vztahů. Francouzi udávali nejvyšší míru depresivity a Němci byli nejpesimističtější. Češi se ukázali v porovnání se jmenovanými zeměmi jako nejvíce vděční a měli také nejvyšší úroveň smysluplnosti života. Pro všechny sledované země platí, že lidé, kteří jsou schopní i přes různá úskalí udržet si pozitivní pohled do budoucnosti, a při pohledu do minulosti ocenit to dobré, čeho se jim dostalo, jsou spokojenější a zdravější,“ doplnila Slezáčková.

Hlavní novinky