Přejít na hlavní obsah

Munipress vydal největší českou monografii o plastické chirurgii

Chirurg Ladislav Bařinka shrnul dlouholeté zkušenosti brněnské plastické školy v osmisetstránkovém svazku.

Kromě Brna přednášel a pracoval Bařinka na klinikách v západní Evropě a USA a v 90. letech vybudoval plastickou chirurgii v Tishreen Hospital v syrském Damašku

Výpravnou publikaci Plastická a rekonstrukční chirurgie vydalo Nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress. Na více než osmi stech stranách prezentuje dlouholeté zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování se zásadně podílel autor knihy Ladislav Bařinka, emeritní profesor Kliniky plastické a estetické chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.

Profesor Bařinka působil v plastické chirurgii šedesát let. Kromě Brna přednášel a pracoval na klinikách v západní Evropě a USA a v 90. letech vybudoval plastickou chirurgii v Tishreen Hospital v syrském Damašku. Hlavním pilířem publikace je tak množství pečlivě dokumentovaných případů pacientů, které zaujímají prakticky celý rozsah oboru plastické chirurgie. Ocení ji zejména odborná veřejnost a studenti.

„Kniha není koncipována jako učebnice plastické chirurgie, ale v konkrétních oblastech prohlubuje základní znalosti v oboru na vysokou úroveň a může být zdrojem inspirace při řešení neobvyklých případů,“ uvádí recenzenti Jiří Veselý a Zdeněk Dvořák.

Publikace je rozdělena do jedenácti kapitol podle jednotlivých oblastí zájmu oboru a ve vymezených tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně prohlubuje odborné znalosti čtenářů. Jedná se o největší monografii v oboru plastické chirurgie, která dosud byla u nás vydána, obsahuje mimo jiné na 4500 digitalizovaných diapozitivů, stovky fotografií či schémat.

„V roce 1938 jsem měl jedenáct let. Kvůli podpisu Mnichovské smlouvy se přede mnou zavřely veškeré možnosti, jak získat vzdělání. Ze základní školy české bylo najednou Deutche und Tschechische Volksschule a možná, kdyby to tak zůstalo, tak bych tuto knihu nemohl napsat. Díky tomu, co všechno se od vítězství ve válce odehrálo, jsem se mohl pracovat na klinice plastické chirurgie, provést na 35 tisíc operací. Věřím, že kniha bude prospěšná,“ uvedl při jejím slavnostním křtu na konci září Bařinka.

Hlavní novinky