Přejít na hlavní obsah

Výzkum pro firmy přináší Masarykově univerzitě miliony

Soukromé společnosti si nejčastěji zadávají testování výrobků nebo laboratorní měření.

Téměř šedesát milionů korun. Tolik loni utržila Masarykova univerzita za smluvní výzkum. I ten patří mezi způsoby, jak propojovat univerzitní bádání s praxí.

„Smluvní výzkum by se dal laicky nazvat výzkumem na zakázku. Soukromá společnost či jiná instituce se s univerzitou dohodne na tématu výzkumu, za jakých podmínek na něm budou naši vědci pracovat, a následně ho i zaplatí. Škola tak získá peníze, podmínky si ale určuje zejména zadavatel, takže se vědec nemůže nechat vést jen vlastní zvídavostí, jako je tomu například u základního výzkumu,“ vysvětlila business manažerka Centra pro transfer technologií MU Jana Daňková.

Podmínky smluvního výzkumu, který bývá nazýván i jako kontrahovaný, stanovuje smlouva. Ta většinou říká, že zadavatel univerzitě uhradí náklady na bádání. Zároveň stanovuje termíny, podobu odevzdaného výsledku a ve většině případů i to, že případné duševní vlastnictví, které během výzkumu vznikne, zůstane tomu, kdo ho zaplatil – například soukromé společnosti. Ty si na univerzitách typicky zadávají například testování výrobků či laboratorní měření.

Smlouvu na zajímavý výzkum letos podepsal například institut Ceitec MU s výrobcem elektronových mikroskopů FEI. Odborníci z centrální laboratoře kryo-elektronové mikroskopie a tomografie pomáhají firmě s vývojem mikroskopů pro pozorování živých buněk.

Vedle smluvního výzkumu existuje i takzvaný společný neboli kolaborativní. V  tomto případě není jasný zadavatel a partneři jsou si víceméně rovni. Náklady obvykle nesou obě strany, které do výzkumu často vkládají i své předchozí duševní vlastnictví, takzvaný background. Výsledky práce – někdy zvané jako foreground – pak obvykle patří oběma partnerům. Přesné podmínky i v tomto případě stanoví smlouva.

„Dobrým příkladem mohou být určité části výzkumu biomechanické obuvi. Kolaborativní výzkum se navíc může překlopit v zajímavou a dlouhodobou spolupráci, jako je tomu právě v případě firmy Boty J Hanák R a fakulty sportovních studií,“ dodala Jana Daňková z Centra pro transfer technologií MU. 

Text vznikl díky podpoře Centra pro transfer technologií MU.

Hlavní novinky