Přejít na hlavní obsah

Po stopách Keltů: Archeologové zkoumají slavnou lokalitu ve Francii

Odborníci z Ustavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU rozšíří rozsah svých prací ve Francii.

Odkrývání pozůstatků domu z dob císaře Augusta na jedné z teras oppida Bibracte.

Na jednom z nejslavnějších francouzských archeologických nalezišť pracují už léta lidé z ústavu archeologie a muzeologie filozofické fakulty. Teď by měli dostat možnost, jak se dostat k dalším projektům. Podepsali totiž smlouvu o spolupráci s Evropským archeologickým centrem, které francouzskou lokalitu Mont Beuvray spravuje. Právě zde se mělo nacházet oppidum Bibracte známé z Caesarových Zápisků o válce galské.

Aktivity odborníků z Masarykovy univerzity začaly na místě už v roce 2001, kdy sem poprvé ještě jako studentka přijela Petra Goláňová. Dnes na Bibracte vede samostatný výzkumný tým.

„Naše současná činnost na místě je z velké části hrazená z peněz Evropského archeologického centra a zahrnuje především náklady na provádění archeologického výzkumu a zpracování nálezů. Uzavření dohody o spolupráci nám usnadní přípravu společných projektů, ze kterých bychom hradili například komplexní environmentální analýzy nebo větší soubory radiokarbonových dat,“ vysvětlila Goláňová, k čemu je oficiální akt dobrý.

Oppidum, tedy opevněné sídliště městského charakteru, na Mont Beuvray představuje součást francouzského národního mýtu. Právě zde byl v roce 52 před Kristem na sněmu celé Galie zvolen do čela vzbouřených keltských kmenů Vercingetorix, jehož o několik měsíců později definitivně porazil Gaius Iulius Caesar. Slavný římský vojevůdce následně ve hradbách Bibracte přezimoval a redigoval zde Zápisky o válce galské.

Badatelské práce na místě začaly s podporou císaře Napoleona III. už v 19. století, a po sedmdesátileté odmlce byly obnoveny až v 80. letech 20. století díky aktivitě prezidenta Françoise Miterranda, který zvláštním výnosem zřídil současné výzkumné centrum a muzeum. Odkrývat pozůstatky tohoto města, založeného již ve 2. století před Kristem, sem jezdí týmy z řady evropských univerzit a účast na výzkumu slouží jako vstupenka do široké vědecké komunity.

Odborníci z Masarykovy univerzity se od roku 2009 podíleli na výzkumu řemeslnického areálu za bránou oppida a odkryli společně s polskými kolegy systém teras ve svahu nad hlavní cestou.

„Letos jsme zaměřili pozornost na samotný vrchol Mont Beuvray, kde geofyzikální tým pod vedením kolegy Petera Mila v předchozích letech objevil novou strukturu, jejíž přítomnost do té doby nikdo nepředpokládal. Při výzkumu jsme zjistili, že se jedná o dva a půl metru hluboký příkop, zasypaný kolem zlomu letopočtu. Zda tento příkop nějak souvisel s blízkou svatyní, zatím nevíme, analýzy vodních řas naznačují, že byl druhotně využíván jako stoka,“ přiblížila Goláňová.

Hlavní novinky