Přejít na hlavní obsah

Torontská univerzita

http://www.utoronto.ca/
Datum založení a historie: Univerzita v Torontu, tehdy pod názvem „King’s College“, byla založena v roce 1827. Původně se jednalo o instituci kontrolovanou anglikánskou církví, v roce 1850 však proběhla sekularizace i přejmenování na současný název. Navzdory náboženské odluce bylo několik dalších církevních učilišť do organizace univerzity zapojeno i později. Torontská univerzita patří k nejznámějším světovým akademickým institucím, například americký týdeník Newsweek ji hodnotí jako 18. nejlepší univerzitu vůbec, a jako taková je nejprestižnější univerzitou, se kterou MU pravidelně spolupracuje. Kvalitu této vysoké školy potvrzuje také to, že na Torontské univerzitě studovalo, pracovalo nebo stále ještě pracuje deset držitelů Nobelovy ceny.

Fakulty:
aplikovaných věd a inženýrství; architektury, krajiny a designu; filozoficko-přírodovědecká; zubního lékařství; pedagogická; informatiky; právnická; managementu; lékařská; hudby; ošetřovatelská; farmaceutická; tělesné výchovy a zdraví; sociální práce; Ontarijský institut pro studium lesnictví. Celkově asi 70 tisíc studentů.

Charakteristika sídla univerzity: Univerzita sídlí v Torontu, v metropoli státu Ontario a největším kanadském městě. Univerzita má tři kampusy, přičemž v centru města se nachází jen ten hlavní, pojmenovaný St. George. Další dva kampusy leží na periferii města – Scarborough na východě, Mississauga na západě.

Spolupráce s MU:
• 11. 6. 2006 byla podepsána dohoda o výměně studentů mezi oběma univerzitami. Tomu však předcházela dlouhodobá spolupráce na nižších úrovních, zejména pak mezi Centrem pro ruská a východoevropská studia Torontské univerzity a Fakultou sociálních studií MU. Spolupráce byla formalizována již v roce 1999. Kanadskou stranu zastupovalo právě zmíněné pracoviště. Současná smlouva se používá k pravidelné výměně studentů. V podzimním semestru tohoto akademického roku studoval na MU jeden student z Toronta a dvě studentky MU studovaly v Torontu; další student MU tam bude studovat v jarním semestru.
• Centrum zahraničních studií, za výrazné pomoci Fakulty sociálních studií, ve spolupráci s Torontskou univerzitou pořádá každý rok dvě letní školy. V průběhu obou letních škol se kanadští studenti seznamují s reáliemi střední Evropy. První turnus je zaměřen na změny, které regionu přinesl pád komunismu a snaha o demokratizaci v posledních dvou dekádách, druhá pak sleduje politický, kulturní a sociální vývoj vybraných středoevropských měst v 19. a 20. století.

Hlavní novinky