Přejít na hlavní obsah

Fakultu sociálních studií povede nadále Dančák

Také následující čtyři roky by měl Fakultu sociálních studií MU vést současný děkan Břetislav Dančák. Akademický senát ho včera znovu zvolil do čela fakulty. Pokud bude jmenován do funkce rektorem, povede fakultu od letošního září po další čtyři roky. O funkci se Dančák ucházel už podruhé za sebou jako jediný kandidát. Získal sedm hlasů, ke zvolení byla potřeba šest, tedy nadpoloviční většina všech členů senátu.

Mezi jeho hlavní cíle patří udržení vysoké výběrovosti fakulty v přijímacím řízení, internacionalizace studia a posílení výzkumu. „Fakulta si musí udržet reputaci skvělé vzdělávací instituce, která si může vybírat mezi nejlepšími uchazeči o studium. Je potřeba dále prohlubovat spolupráci se zahraničními partnery a posilovat mezinárodní profil fakulty jako předpokladu úspěchu v sílící konkurenci doma i v cizině. Provázanost výuky s výzkumem je naprosto nezbytná,“ uvedl Dančák.

Břetislav Dančák na fakultě pedagogicky působí už od jejího založení v roce 1998. Je docentem na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a mezi jeho hlavní vědecké zájmy patří transatlantické vztahy, energetická bezpečnost a geopolitika. Než se stal v roce 2011 poprvé děkanem, několik let stál v čele Mezinárodního politologického ústavu MU.

Také následující čtyři roky by měl Fakultu sociálních studií MU vést současný děkan Břetislav Dančák. Akademický senát ho včera znovu zvolil do čela fakulty. Pokud bude jmenován do funkce rektorem, povede fakultu od letošního září po další čtyři roky. O funkci se Dančák ucházel už podruhé za sebou jako jediný kandidát. Získal sedm hlasů, ke zvolení byla potřeba šest, tedy nadpoloviční většina všech členů senátu.

Mezi jeho hlavní cíle patří udržení vysoké výběrovosti fakulty v přijímacím řízení, internacionalizace studia a posílení výzkumu. „Fakulta si musí udržet reputaci skvělé vzdělávací instituce, která si může vybírat mezi nejlepšími uchazeči o studium. Je potřeba dále prohlubovat spolupráci se zahraničními partnery a posilovat mezinárodní profil fakulty jako předpokladu úspěchu v sílící konkurenci doma i v cizině. Provázanost výuky s výzkumem je naprosto nezbytná,“ uvedl Dančák.

Břetislav Dančák na fakultě pedagogicky působí už od jejího založení v roce 1998. Je docentem na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a mezi jeho hlavní vědecké zájmy patří transatlantické vztahy, energetická bezpečnost a geopolitika. Než se stal v roce 2011 poprvé děkanem, několik let stál v čele Mezinárodního politologického ústavu MU.

Hlavní novinky