Přejít na hlavní obsah

Policie: Při nákupu magnetické rezonance univerzita nechybovala

Při nákupu unikátních přístrojů pro výzkumné účely nebyl spáchán trestný čin. Policie tak zareagovala na trestní oznámení, které podal Jiří Štětina, poslanec za hnutí Úsvit, kvůli nákupu dvou 3T MR tomografů pro zobrazování funkcí a struktury mozku a míchy pro Středoevropský technologický institut Ceitec Masarykovy univerzity (MU). Policisté dospěli k závěru, že univerzita postupovala transparentně a dle zákona. Všechna podezření vyvrátila, a případ proto 31. března odložila.

Univerzita pořídila přístroje od firmy Siemens, která jediná byla schopna dodat zařízení v parametrech nezbytných pro splnění výzkumných cílů projektu Ceitec. Potřebu unikátního zařízení stejně jako to, že existuje pouze jeden vhodný dodavatel, univerzita prokázala čtyřmi odbornými posudky. "Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, zvláště technické podmínky, jsou odůvodněné," uvádí se v usnesení policie. Celé je k dispozici na webu.

Podle materiálu policie bylo řešení, ke kterému univerzita přikročila, jediné možné. "Existující rozdíly v cenových rozpětích ukazují spíše na složitost této problematiky, tedy přesné stanovení ceny obvyklé u konkrétních přístrojů a to zejména proto, že v České republice takovýto projekt zatím realizován nebyl," stojí kromě jiného v usnesení.

Správnost postupu univerzity při výběru dodavatele již dvakrát potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže poté, co si na něj stěžovala společnost Philips Česká republika s.r.o. Také policie dospěla k závěru, že univerzita prokázala, že žádný jiný dodavatel objektivně nebyl schopen přístroje dodat a při výběru postupovala transparentně. Policie také odmítla tvrzení, že nakoupené přístroje byly předražené, a že by tak jejich nákupem byla porušena povinnost při správě cizího majetku.

Při zadávání veřejné zakázky na nákup těchto tomografů proto univerzita použila formu jednacího řízení bez uveřejnění, které zákon právě pro případy existence jediného dodavatele upravuje. Ve všech fázích výběrového řízení byly informace o jeho vyhlášení a průběhu oznamovány celoevropsky podle platných předpisů. Postup výběru dodavatele byl plně v souladu s pravidly operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) schválen řídícím orgánem, tedy ministerstvem školství, a odpovídal právním předpisům platným v době vyhlášení výběrového řízení.

Dva přístroje od společnosti Siemens s intenzitou magnetického pole tři Tesla mají jedinečnou kombinaci technických i softwarových vlastností, které umožní kvalitnější výzkum v oblasti normálních funkcí lidského mozku, například rizikového chování řidičů nebo mozkové činnosti spojené s prožitkem hudby. Bude možné je využít také při odhalování změn nervového systému u lidí trpících epilepsií, schizofrenií, Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními nervového systému. Vědci z CEITEC MU se budou zabývat také vývojem metod spolehlivější a včasnější diagnostiky těchto onemocnění a monitorováním vlivu léčby.

Přístroj Magnetom Prisma od společnosti Siemens.

Při nákupu unikátních přístrojů pro výzkumné účely nebyl spáchán trestný čin. Policie tak zareagovala na trestní oznámení, které podal Jiří Štětina, poslanec za hnutí Úsvit, kvůli nákupu dvou 3T MR tomografů pro zobrazování funkcí a struktury mozku a míchy pro Středoevropský technologický institut Ceitec Masarykovy univerzity (MU). Policisté dospěli k závěru, že univerzita postupovala transparentně a dle zákona. Všechna podezření vyvrátila, a případ proto 31. března odložila.

Univerzita pořídila přístroje od firmy Siemens, která jediná byla schopna dodat zařízení v parametrech nezbytných pro splnění výzkumných cílů projektu Ceitec. Potřebu unikátního zařízení stejně jako to, že existuje pouze jeden vhodný dodavatel, univerzita prokázala čtyřmi odbornými posudky. "Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, zvláště technické podmínky, jsou odůvodněné," uvádí se v usnesení policie. Celé je k dispozici na webu.

Podle materiálu policie bylo řešení, ke kterému univerzita přikročila, jediné možné. "Existující rozdíly v cenových rozpětích ukazují spíše na složitost této problematiky, tedy přesné stanovení ceny obvyklé u konkrétních přístrojů a to zejména proto, že v České republice takovýto projekt zatím realizován nebyl," stojí kromě jiného v usnesení.

Správnost postupu univerzity při výběru dodavatele již dvakrát potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže poté, co si na něj stěžovala společnost Philips Česká republika s.r.o. Také policie dospěla k závěru, že univerzita prokázala, že žádný jiný dodavatel objektivně nebyl schopen přístroje dodat a při výběru postupovala transparentně. Policie také odmítla tvrzení, že nakoupené přístroje byly předražené, a že by tak jejich nákupem byla porušena povinnost při správě cizího majetku.

Při zadávání veřejné zakázky na nákup těchto tomografů proto univerzita použila formu jednacího řízení bez uveřejnění, které zákon právě pro případy existence jediného dodavatele upravuje. Ve všech fázích výběrového řízení byly informace o jeho vyhlášení a průběhu oznamovány celoevropsky podle platných předpisů. Postup výběru dodavatele byl plně v souladu s pravidly operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) schválen řídícím orgánem, tedy ministerstvem školství, a odpovídal právním předpisům platným v době vyhlášení výběrového řízení.

Dva přístroje od společnosti Siemens s intenzitou magnetického pole tři Tesla mají jedinečnou kombinaci technických i softwarových vlastností, které umožní kvalitnější výzkum v oblasti normálních funkcí lidského mozku, například rizikového chování řidičů nebo mozkové činnosti spojené s prožitkem hudby. Bude možné je využít také při odhalování změn nervového systému u lidí trpících epilepsií, schizofrenií, Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou a dalšími onemocněními nervového systému. Vědci z CEITEC MU se budou zabývat také vývojem metod spolehlivější a včasnější diagnostiky těchto onemocnění a monitorováním vlivu léčby.

Hlavní novinky