Přejít na hlavní obsah

Týden doktoranda: Jak najít balanc mezi prací a studiem

Jonáš Syrovátka má za sebou první semestr jako doktorand na politologii na Fakultě sociálních studií MU.

Jonáš Syrovátka je od září po roční pauze opět studentem Masarykovy univerzity. Jako čerstvý doktorand politologie na Fakultě sociálních studií MU teď většinu času tráví na ose škola a práce, které spojuje jeho oblíbené téma: studium dezinformací.

Pro Jonáše nebylo studium doktorátu po absolvování magisterského stupně hned první možná varianta. Dlouho zvažoval, co dál. „Chtěl jsem vyzkoušet něco nového, zkusit využít svoje znalosti v praxi a taky si trošku po pěti letech od prostředí školy odpočinout,“ vypraví, co ho přivedlo do Pražského institut bezpečnostních studií (Prague Security Studies Institute, PSSI), kde teď dál pracuje i při škole.

„V práci jsem byl rychle popostrkován k tomu si doktorát udělat. Vyšli mi opravdu vstříc a ve studiu mě teď podporují. Určitě je pro mě velká motivace, že i v práci bude doktorát benefitem,“ říká Jonáš. Pomáhá mu v tom také skutečnost, že se v práci věnuje tématu dezinformací, které ho zajímá nejen osobně, ale navíc koresponduje i s tím, čím se zabývá ve škole.

Od září má Jonáš zatím možnost zhodnotit studium doktorátu jen zlehka, nicméně se snaží rychle zaběhnout a už teď ví, že je potřeba velká sebedisciplína. „Člověk si musí správně stanovit všechny úkoly, což platilo už pro bakaláře a magistra, ale zodpovědnost se tu ještě násobí, protože už jste i v pozici pedagoga a vedoucího prací,“ vysvětluje Jonáš. „Musíte například opravovat seminárky a už se na vás určitým způsobem spoléhá. Vždycky je tu někdo, kdo čeká, až něco uděláte nebo poskytnete zpětnou vazbu. Je zajímavé poznat to i z druhé strany.“

Kromě vyučování předmětu úvod do politologie pro první ročníky na bakaláři musí Jonáš sám chodit jako student na volitelné předměty. „Jsou to ve většině případů předměty typu: získejte nové kompetence k tomu, abyste dobře vypracovali svoji dizertační práci nebo abyste se podrobně podívali na nějaké téma, které vás zajímá, a o tom pak napsali odborný článek. Vnímám to tak, že všechno stojí na mně a mém zájmu. Jako doktorandi nemůžeme očekávat, že nás učitel k něčemu nějak moc povede. Je tu jen jako podpora, ale vše musíme udělat hlavně sami.“

Rusko a dezinformace

Jeho oblíbené studijní téma je vnitřní politika ruské federace a ruské přístupy k demokracii, spojené s interpretací a chápáním tohoto pojmu v rámci politické diskuze, což bude i tématem jeho disertační práce. Druhým tématem, kterému se věnuje, je oblast dezinformací.

Jonáš je také vedoucím jednoho menšího týmu, který se věnuje tomu, jak na české volební kampaně dezinformace dopadají. „Chceme především monitorovat dění a být schopni online komentovat, co se kde děje, což může být v případě volebních kampaní důležité. Při prezidentských volbách jsme byli schopni objevit, že se z jednoho mainstreamového mediálního prostoru šíří určité dezinformace, na které je třeba si dávat pozor. Tím, že jsme na tuto skutečnost upozornili, dokázali ostatní novináři velice rychle zareagovat a mohli na to své čtenáře upozornit.“

Praha – Brno

Většinu týdne tráví Jonáš v Praze kvůli práci, každou středu ale jezdí do Brna na fakultu. „Mojí povinností je být alespoň jedenkrát v týdnu na univerzitě k dispozici. Každou středu jsem tedy na fakultě a v kontaktu se svými kolegy. Je opravdu příjemné, že nejsem v nějakém cizím prostředí. Každou cestu do Brna se pokouším také nějak zužitkovat, takže si domlouvám alespoň jednu schůzku spojenou se studiem.“

Na doktorátu je podle něj dobré, že nutně neznamená být fyzicky stále přítomen na fakultě. „To, že jsem v Praze, mě neomezuje v tom, abych se mohl připravovat na nějaké věci, které souvisí s mojí akademickou činností.“

Ve svém volném čase a po večerech po práci Jonáš rád chodí do opery a za kulturou vůbec, nejraději si ale čte. „Snažím se odborné texty, které se na mě hrnou z práce i ze školy, občas prokládat něčím beletristickým.“

Hlavní výzvou je teď pro něj najít balanc mezi studiem a prací. „Budu se snažit udržet si obě dvě aktivity. Nerad bych se dostal do situace, abych si musel jedno z toho vybrat. Je pro mě důležité, aby mě oboje bavilo a abych vše stíhal. To je hlavní cíl na další čtyři roky.“

Hlavní novinky