Přejít na hlavní obsah

Týden studentky: Každý semestr dělám něco nového

Jak vypadá běžný týden Gabriely Ungrové z Právnické fakulty MU? Vedle praxe v advokátní kanceláři získává zkušenosti i v nemocnici.

Gabriela studuje právo a právní vědu. Ve druhém semestru se ale rozhodla, že by chtěla ještě něco víc, a podala si přihlášku na kombinované studium na vyšší odbornou školu zdravotnickou. Od října tak kromě toho, že nastoupila jako stážistka do advokátní kanceláře, pracuje i jako sanitářka v Úrazové nemocnici v Brně.

Přidat si k právům druhou školu přišlo podle Gabriely spontánně. „Nebylo to proto, že by mě čistá právničina nezajímala. Ale už od začátku mě láká zdravotnické právo a říkala jsem si, že až skončím práva, nechci být jedna z mnoha. Medicínu bych se studiem práv asi nezvládala, tak jsem zvolila schůdnější cestu, zdravotní sestru,“ vysvětluje studentka a dodává, že tuto kombinaci si vybrala také proto, aby byla atraktivnější pro budoucí zaměstnavatele.

Spojení práv a vyšší odborné školy zdravotnické bylo podle Gabriely rozhodující také při výjezdu na zahraniční studijní pobyt. V loňském roce vycestovala na semestr na partnerskou školu John Marshall do Spojených států.

„Myslím, že při výběru má člověk větší šanci, když už má nějakou specializaci,“ popisuje studentka. Ona sama se chtěla v Americe věnovat právě zdravotnickému právu, ale v daném semestru univerzita neotvírala žádný z jí vybraných předmětů.

„Když jsem to zjistila, nevěděla jsem, co budu dělat. Tak jsem listovala seznamem předmětů a zastavila jsem se u práva proti domácímu násilí,“ popisuje s úsměvem. S touto oblastí se Gabriela setkala už dříve jako pomocná vědecká síla profesorky Králíčkové, které pomáhala s organizačními věcmi ve výuce.

„Zalíbilo se mi to i proto, že se nejednalo o klasickou výuku, ale o pomoc při chodu právní kliniky,“ nadšeně vysvětluje Gabriela. Kliniky jsou programy právnických fakult, které jednak umožňují studentům se zapojovat do praxe a současně poskytují právní poradenství sociálně nebo jinak znevýhodněným klientům.

„Účast na klinice si z českých studentů dříve nikdo nevybral, je to poměrně náročné z hlediska jazykové stránky. Já jsem nad tím nepřemýšlela a šla jsem do toho,“ směje se Gabriela a dodává, že to pro ni byla obrovská zkušenost. „Chodila jsem tam normálně před soud. Bylo to skvělé. Doporučila bych to každému studentovi práv, už jen proto, aby si ujasnil, zda se chce tomuto oboru věnovat.“

Své zkušenosti z kliniky teď studentka využívá i na své mateřské fakultě. V minulém roce vedla seminář zaměřující se na právo domácího násilí. „Když jsem přijela, probírala jsem s profesorkou Králíčkovou své zkušenosti z Ameriky a podněty k výuce. Navrhla mi, abych vedla jednu seminární skupinu v jejím předmětu,“ popisuje studentka.

Seminář byl ukončený simulovaným soudním řízením (tzv. moot court), kdy proti sobě stáli jednotliví studenti. „Měli jsme všechno, protistrany, svědky, obviněné i talár. Ten nám půjčila jedna soudkyně z krajského soudu, která se na výuce podílela,“ líčí zapáleně Gabriela.

Koncept kliniky ji zaujal natolik, že se v současné době snaží o jeho zavedení na právnické fakultě. „Vzhledem k našim zákonům není možné vytvořit stejný model jako v Americe, ale něco podobného už funguje v Olomouci. Byla bych ráda, aby to bylo i u nás,“ říká Gabriela. Kliniku by si mohli studenti zapsat jako běžný předmět, mít za ni kredity a současně se pod vedením zkušených advokátů dostat k právnickým záležitostem.

Vedle toho všeho se Gabriela snaží každý podzimní semestr vybírat nějakou novou aktivitu. „Dělám to proto, abych si daný rok ozvláštnila. V prvním semestru jsem hrála na housle v univerzitním orchestru, později jsem navštěvovala lekce baletu a chodila na francouzštinu,“ popisuje.

V advokátní kanceláři i v nemocnici

V letošním semestru má hned dvě nové aktivity, a to dvě práce. Jednak pracuje na částečný úvazek v úrazové nemocnici jako sanitářka. „Vychází to na jednu dvanáctku týdně a můžu si dávat i víkendy nebo noční,“ směje se studentka.

A současně od října nastoupila do advokátní kanceláře, kde byla o prázdninách na čtrnáctidenní praxi. „Nabídli mi, abych tam pracovala jako stážistka i během semestru, tak jsem to přijala,“ vysvětluje Gabriela. Advokátní kancelář se zaměřuje na oblast práva, která studentku zajímá. Současně by s touto kanceláří chtěla spolupracovat při zavedení kliniky pro oběti domácího násilí na fakultě.

Po ukončení magisterského studia zvažuje nástup na doktorát. Líbilo by se jí, že by se mohla plně zaměřit na zdravotnické právo, v budoucnu by ale ráda pracovala v zahraničí. Gabrieliným vysněným zaměstnáním je práce ve Světové zdravotnické organizaci.

„Všechno, co dělám, směřuju k tomu, abych mohla pomáhat lidem. Zní to jako klišé, ale já to tak cítím. A chci pomáhat lidem profesionálně, proto se snažím si svoje schopnosti co nejvíc prohlubovat,“ dodává s úsměvem Gabriela.

Hlavní novinky