Přejít na hlavní obsah

Cena za nejlepší enviromentální diplomku jde na MUNI

V soutěži Czech Envi Thesis uspěla s tématem o dalším využívání šedé odpadní vody Kateřina Tumová.

První ročník celonárodní soutěže Czech Envi Thesis o nejlepší diplomovou práci v oblasti životního prostředí vyhrála absolventka Fakulty sociálních studií MU Kateřina Tumová. Uspěla v konkurenci 21 přihlášených prací napříč vysokými školami z celého Česka.

Vítězka posuzovala v kontextu České republiky možnost využívat ke splachování a zavlažování tzv. šedou odpadní vodu, která v domácnosti odtéká například z umyvadel, van, sprch a dřezů. „Recyklace šedé odpadní vody má potenciál snížit spotřebu pitné vody používané na účely, kde kvalita pitné vody není potřeba,“ uvádí Tumová v abstraktu své práce.

Za vítězkou se na stupních vítězů umístila Monika Kumstová (UJEP), která zkoumala faktory ovlivňující kvalitu životního prostředí ve městech. Bronz si odnesla Tatiana Filippová (VŠE) a její práce o vlivu environmentálních kampaní na změnu chování jednotlivců ve spotřebě plastů. Další finalisté soutěže se zabývali vlivem globalizace a ekonomického růstu na životní prostředí nebo postoji zemědělců k výsadbě stromů v krajině.

Před vyhlášením výsledků, které se konalo na konci listopadu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se odehrála debata všech finalistů. Studenti se shodli, že mezi klíčová témata dnešní doby patří nejen klimatická změna, ale také přístup jednotlivců k životnímu prostředí a jejich spotřební chování.

O celkovém vítězi rozhodla vědecká rada, ve které zasedl například bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan nebo environmentální ekonomka Jiřina Jílková. Soutěži udělil záštitu ministr životního prostředí Richard Brabec, kterého v porotě zastoupila ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Anna Pasková.

Hlavní novinky