Přejít na hlavní obsah

Studenti chtějí zelenou univerzitu. Pomůžou s přípravou strategie

Vysokoškoláci a zaměstnanci podepsaní pod výzvou Univerzity za klima se sešli s vedením Masarykovy univerzity.

Masarykova univerzita se dlouhodobě snaží stavět nové budovy i rekonstruovat ty staré s ohledem na životní prostředí. Například v Univerzitním kampusu Bohunice se využívají tzv. průlehy zadržující vodu ze srážek a umožňující následně její částečný odpar. Do kanalizace tak odteče pouze třetina až dvě třetiny z celkového objemu srážkové vody.

Aktivnější zapojení studentů do přípravy univerzitní strategie na léta 2021-2027, která má klást důraz i na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, je jeden ze závěrů úterní schůzky studentů a zaměstnanců podepsaných pod výzvou Univerzity za klima s vedením Masarykovy univerzity. Své náměty mohou studenti do připravovaného Strategického záměru Masarykovy univerzity pro léta 2021-2027 prosadit prostřednictvím studentských senátorů, kteří jsou součástí pracovních skupin, jež se na vzniku dokumentu podílejí.

Vybrané zajímavosti z oblasti udržitelného rozvoje

„Vážíme si toho, že o tématu, které se týká společenské odpovědnosti, ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, lze na této univerzitě otevřeně mluvit a diskutovat o něm přímo s vedením,“ řekl Jan Zálešák z Lékařské fakulty MU, jeden z podepsaných pod výzvou. Podle Břetislava Dančáka, prorektora a statutárního zástupce rektora, který jednání vedl, by měla univerzita do debaty vstoupit zejména prostřednictvím odborných expertíz z pracovišť, jež se tématu na univerzitě dlouhodobě věnují, jako je centrum RECETOX na Přírodovědecké fakultě MU.

Kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová připomněla, že odpovědný přístup k životnímu prostředí a společnosti už univerzita uplatňuje ve svém každodenním provozu. MUNI využívá obnovitelné zdroje energie a energetický management při správě budov a také při stavbě nových pavilonů Univerzitního kampusu Bohunice a rekonstrukcích historických areálů v centru. Usiluje o snížení či nízkou hodnotu energetické náročnosti. Na vybraných budovách fungují zelené střechy a systém na zadržování dešťové vody. „Třídění odpadu, recyklace a snižování spotřeby papíru pomocí elektronizace se již stalo samozřejmostí,“ uvedla Valešová s tím, že o řadě opatření se v současnosti málo ví, i když jsou už běžnou součástí fungování instituce.

„Lepší informovanosti, ale také zavádění nápadů a projektů do praxe by pomohlo, kdyby existovalo jedno místo, kam by se studenti s podobnými náměty mohli obracet, například v podobě komisí pro udržitelný rozvoj, které by existovaly na úrovni fakult,“ navrhla za studenty Vendula Svobodová z Přírodovědecké fakulty MU. „Je pro nás důležité, že z této schůzky odcházíme s příslibem možnosti zapojení se do pracovních skupin strategického záměru a také kladným vyjádřením ze strany univerzity, že zmíněné komise udržitelnosti mají své opodstatnění a tedy i prostor pro vznik," dodala Svobodová. 

Vytvoření koncepce dalšího zavádění principů společenské odpovědnosti a předávání zkušeností v této oblasti napříč univerzitou se stane jedním z cílů v připravované Strategii Masarykovy univerzity pro léta 2021-2027, na jejíž přípravě aktuálně pracují zaměstnanci i studenti napříč univerzitou. Hotová by měla být v příštím roce.

Hlavní novinky