Přejít na hlavní obsah

10 základních kamenů, na kterých postavit své studium

Studium na Masarykově univerzitě je výzva. Když mu ale v prváku postavíte pevné základy, už se vám pak těžko zbortí. Tady je to hlavní, co byste měli do začátku vědět.

1. Vryjte si své UČO do paměti

Tohle je něco, na co jste na střední škole zřejmě nebyli zvyklí. K vašemu jménu a příjmení přibude tento skoro stejně důležitý identifikační údaj. Jde o šestimístné číslo, unikátní pro každou osobu, která kdy prošla univerzitou. Už se ho nikdy nezbavíte ani ho nezměníte, proto se ho co nejdříve naučte zpaměti. Použijete ho k přihlašování do všech univerzitních systémů, na stránky knihoven, menz nebo do wi-fi sítí. Často ho po vás budou chtít třeba na studijním oddělení nebo u zkoušek, stane se také součástí vaší školní e-mailové adresy.

2. Naučte se ovládat IS

V podstatě veškerá studijní agenda je na Masarykově univerzitě soustředěna do Informačního systému MU (IS) na adrese is.muni.cz. Zprvu se vám nejspíš bude zdát nepřehledný a složitý, obsahuje totiž opravdu hodně funkcí a informací, je to ale neocenitelný pomocník. Pro vás se stane nejdůležitější sekce Student, ve které si budete vybírat z katalogu předměty, stahovat studijní materiály, přihlašovat se ke zkouškám a uvidíte zde získané známky.

V ISu se také dostanete ke svojí studentské e-mailové schránce, přes kterou vás budou učitelé kontaktovat, zobrazíte si tam svůj rozvrh, požádáte o stipendium nebo vložíte úkol do odevzdávárny. Připravte se na to, že se do něj budete přihlašovat denně, je to totiž virtuální středobod univerzitního světa. Jeho význam pak, spolu s dalšími online nástroji, které na univerzitě používáme, roste právě v dobách, jako je třeba koronavirová krize.

3. Nejdřív registrace, potom zápis

Každý předmět, který budete na univerzitě studovat, si musíte zapsat v ISu. Zápisy předmětů se otevírají vždy s určitým předstihem před začátkem semestru, na každé fakultě je to trochu jinak. Zápisu předchází registrace, která je k dispozici ještě o něco dříve a slouží hlavně k vyjádření zájmu o jednotlivé předměty. Důležité je věnovat jí pozornost zejména tehdy, když se chcete dostat do předmětu, který má omezenou kapacitu a je o něj velký zájem.

Registrace i zápis probíhají v ISu. Zaregistrované předměty se automaticky zapisují, ale po začátku semestru máte ještě krátký čas, kdy si můžete zápis jakéhokoliv předmětu zrušit. Potom už všechny předměty musíte absolvovat a nějak je ukončit, ať už zkouškou, nebo zápočtem.

Výuka některých předmětů probíhá po menších skupinách, proto si u nich budete muset zaregistrovat i seminární skupinu. Každá většinou probíhá v jiném čase a s jiným vyučujícím, proto bývá o některé obrovský zájem. Registrace je vlastně klikací soutěž v přesně určený čas. U populárních předmětů a dobrých časů seminárních skupin je to zkrátka závod o to, komu se podaří kliknout mezi prvními. Letošní termíny budou všechny trochu posunuté proti normálnímu stavu, semestr totiž začíná až 5. října. Na všeobecných pravidlech se však nic nemění.

4. Království za kredity

Veškerá vaše snaha při studiu bude od prvního dne až po ten poslední odměňována kredity. Za každý úspěšně absolvovaný předmět jich dostanete předem určené množství podle jeho náročnosti. Buď musíte v každém semestru nasbírat minimálně 20 kreditů, nebo za dva po sobě jdoucí semestry dohromady aspoň 45, abyste mohli postoupit do dalšího. Rozhodně je ale lepší získat jich o něco více, abyste na konci studia splnili celkový počet, který je nutný k připuštění ke státnicím (pro tříleté bakalářské studium je to 180 kreditů).

Předměty se ještě rozdělují na áčkové (povinné), béčkové (povinně volitelné) a céčkové (volitelné). Kredity ze skupiny A musíte získat úplně všechny, dávají se totiž za povinné předměty, které má každý obor specificky stanovené.

Dále musíte získat předepsaný počet B kreditů za povinně volitelné předměty a zbytek můžete doplnit C kredity, které dostanete za absolvování každého volitelného předmětu. Volitelným předmětem je pro vás teoreticky úplně každý předmět vyučovaný na Masarykově univerzitě a na jakékoliv jeho fakultě. Některé kurzy ale mají oborová či jiná omezení.

Na celé univerzitě platí, že musíte během studia získat dva kredity za tělocvik a příslušný počet kreditů za cizí jazyk. Kredity můžete občas získat i méně tradičně, třeba účastí na letní škole, semináři nebo na zahraničním výjezdu.

5. Pětku nečekejte, nejhorší je F

Velkou změnou, která přijde s příchodem na univerzitu, je změna známkovacího systému. Zapomeňte na jedničky a pětky, za svůj výkon budete nově hodnoceni písmenky od A po F. Známka A je nejlepší a odpovídá hodnotě 1, každá další známka je pak o 0,5 stupně horší. Poslední vyhovující známkou je E, které odpovídá hodnotě 3. Pokud dostanete F, znamená to neúspěch, a do průměru se vám tak započítá hodnota 4.

Pokud se ke zkoušce vůbec nedostavíte, objeví se vám v ISu pomlčka, pokud nesplníte předpoklady k přistoupení ke zkoušce, třeba v průběhu semestru neodevzdáte povinnou seminární práci, dostanete známku X. Každou nevyhovující známku ze zkoušky můžete v tom samém semestru ještě dvakrát zkusit opravit, pokud to nezvládnete, budete celý předmět muset v příštím semestru opakovat (pak už máte jen jeden řádný a jeden opravný pokus).

6. Používejte wi-fi, je všude

Pohyb po univerzitních prostorách bude vždy znamenat jednu jistotu – všude se bez problémů připojíte k internetu. Bezdrátová síť s názvem eduroam je přístupná po přihlášení pod přihlašovacím jménem učo(at)muni.cz a vaším sekundárním heslem (dostanete ho u zápisu).

Pokud si vše dobře nastavíte, připojíte se už vždy k síti automaticky a nemusíte až do konce studia nic řešit. Nejenže je síť funkční ve všech budovách Masarykovy univerzity, ale stejný systém používají i jiné brněnské univerzity a stovky dalších vzdělávacích institucí po celém světě. Surfovat tak můžete i tam.

Pokud nemáte svůj vlastní počítač, není třeba panikařit. Počítače s veškerým potřebným softwarem jsou k dispozici jednak ve všech knihovnách, ale hlavně v Centrální počítačové studovně (CPS) na Komenského náměstí. Aktuálně jsou sice studovny ještě kvůli doznívající epidemii uzavřené, od září by ale měly opět být v běžném provozu. CPS je přístupná 24 hodin denně, má k dispozici 115 počítačů a své místečko si tam vždycky najdete. V knihovnách a studovnách je samozřejmě možné i tisknout a skenovat.

7. Kam složit hlavu? Na privát, nebo kolej

Pokud přicházíte do Brna za studiem z jiného koutu republiky, budete muset v prvé řadě řešit ubytování. Nabízí se dvě základní varianty: koleje a priváty.

Koleje spravuje univerzita, a pokud se na nich rozhodnete bydlet, nemusíte hledat spolubydlící, řešit vybavení nebo údržbu. Na oplátku musíte dodržovat tamější pravidla, spolubydlící si předem nevyberete, a pokud jste zvyklí na klid a soukromí, rozsáhlý kolektiv vám v některých chvílích nemusí být příjemný. Kapacita kolejí je také značně omezená, musíte si pohlídat termíny pro přihlašování.

Pokud se vás sejde víc a pronajmete si společně privát, cenově vás to může vyjít podobně jako kolej. Můžete si vybrat spolubydlící, sami si určujete pravidla a máte větší klid. Na druhou stranu si musíte někdy sami obstarat vybavení bytu, musíte komunikovat s majitelem nebo občas řešit nějakou tu opravu.

Nehledě na to, kde bydlíte a kolik platíte za nájem, si každý semestr požádejte o ubytovací stipendium. Uděluje se ve výši zhruba tří tisíc korun, a pokud splníte základní podmínky, s jistotou ho dostanete. Dvakrát ročně je to vítaný příspěvek k pokrytí nákladů za bydlení.

8. Za jídlem do menzy

Při studiu samozřejmě vyhládne, zamířit tak můžete do některé z univerzitních menz nebo bufetů. Nabízí jídla o něco levnější než běžné restaurace, zpravidla za jeden oběd zaplatíte okolo šedesáti korun. Největší menzy Masarykovy univerzity se nacházejí na Moravském náměstí (tady najdete i populární Veggie bar), v bohunickém kampusu, v areálu na Vinařské a Pizza Nostra v Kounicově ulici.

9. Knihovny, kam se podíváš

Někdo si univerzitní knihovny zamiluje, pro jiného jsou nutným zlem. Faktem zůstává, že jejich služeb budete muset využívat, ať už při psaní seminárek, nebo při přípravě na zkoušky. Každá fakulta má svou centrální knihovnu, nebojte se ale navštívit i ostatní fakulty. Všude máte přístup zdarma a často se dostanete k něčemu, co je u vás hůře dostupné.

Knihovny nabízí nejen půjčování knih či časopisů, ale jsou také výborným místem ke studiu, práci či skenování, kopírování a pro tisk. Některé knihy je navíc možné číst pouze v knihovně, takže pokud preferujete studium doma, budete si důležité pasáže muset vykopírovat nebo naskenovat.

Knihovníci jsou rovněž cenní pomocníci, a to nejen při vyhledávání knih, ale třeba i při rešerši zdrojů pro seminární práci. Nebojte se jich zeptat, vždy ochotně pomůžou. Pokud vám nebudou stačit univerzitní knihovny, určitě zamiřte do Moravské zemské knihovny v Kounicově ulici. Její fond je obrovský.

10. Pozor na souběžná studia

Začátek studia využijte k vytvoření návyků, které vám později pomohou k jeho dokončení. Nenechejte si ujet vlak, protože co zanedbáte v prvních semestrech, se vám může velice brzy vrátit. Pozor dejte hlavně na víc rozjetých studií zároveň. Nepřeceňte své síly, myslete na to, že člověk potřebuje i nějaký volný čas nebo čas na brigádu. Nedokončená studia a jejich protahování výrazně nad rámec standardní doby vás může dostihnout ve formě poplatků, které můžou vystoupat až k desetitisícům korun za semestr.

Bonusová rada na závěr

Brno už je docela velké město a pro pohyb po něm se vyplatí používat městskou hromadnou dopravu. Studenti tady mají poloviční slevu na pořízení šalinkarty, která se prodává buď v měsíční, čtvrtletní, nebo roční variantě a můžete s ní brázdit zóny 100 a 101, tedy úplně celé Brno kromě okrajových částí. Jednoduše si ji pořídíte na webu brnoID.cz. Ten je navíc propojen s univerzitním informačním systémem, takže nebudete nuceni neustále předkládat potvrzení o studiu. Šalinkartu si také můžete nechat nahrát na svou existující platební kartu a ušetřit tak místo v peněžence.

Hlavní novinky