Přejít na hlavní obsah

Spolky dávají studentskému životu přidanou hodnotu

Odnést si ze studií jen sezení na přednáškách nebo nad seminárkami by byla škoda. Jednou z možností, jak si studium trochu obohatit a získat přitom spoustu kamarádů, jsou studentské spolky.

Na Masarykově univerzitě jich existuje přes šedesát, jsou různě velké a různě aktivní, vždy si v nich ale studenti organizují činnost v oblasti, která je baví nejvíc. Některé fungují jen v rámci jedné katedry nebo fakulty, jiné jsou celouniverzitní. Brány mají otevřené všechny, stačí si jen vybrat. Tady je několik tipů.

Munie a její velké akce
Masarykova studentská unie neboli Munie sdružuje spoustu akčních studentů, kteří se spolu podílí na organizaci řady velkých akcí. Určitě o ní dříve či později uslyšíte, je totiž podepsána třeba pod velkým Plesem studentů MU, Jarmarkem spolků, sportovními meziuniverzitními souboji nebo pod studentskými aktivitami na festivalu Majáles.

Nadační fond studentů FF MU
Spolek, který sice sídlí na filozofické fakultě, jeho aktivity ale v posledních letech fakultu dalece přesahují. Členové fondu pořádají fakultní ples, lampionový průvod k oslavám 17. listopadu nebo pořádají hudební festivaly SemestrStart a SemestrEnd. Pravidelně se účastní také Studentského odpadkobraní a pořádají třeba turnaje v deskových hrách. Jednou za čas také rozdávají granty na podporu činnosti dalších spolků.

Klub investorů
Na ekonomicko-správní fakultě se v Klubu investorů scházejí zájemci o oblast investování, burzy a dění na trhu. Předávají si navzájem zkušenosti, zvou k sobě na besedy a neformální setkání úspěšné byznysmeny a finančníky a pořádají odborné akce. Teoretické znalosti získané během studia tak rovnou zkoušejí uplatnit v praxi.

Gypsywood Players na prknech
Zahrát divadlo si na univerzitě můžete hned v několika spolcích, Gypsywood Players však své hry nacvičují v angličtině. Jádro spolku tvoří studenti anglistiky a amerikanistiky, přidat se ale může kdokoliv. V ansámblu se přitom najde místo nejen pro herce, ale i pro kulisáky, osvětlovače a další pomocné role.

S Radiem R a MUNI TV do světa médií
Z plně vybavených studií na fakultě sociálních studií vysílá největší studentské rádio v Česku a také televize. Vysokoškoláci v nich mají na starosti nejen přípravu a vysílání vlastních pořadů, ale i veškeré činnosti v zákulisí, reklamu, marketing nebo shánění dalších moderátorů a redaktorů. Nezřídka je to pro členy spolku odrazový můstek k zajímavým profesním dráhám ve velkých rádiích a v televizních stanicích.

S Game Studies o počítačových hrách
Komunitu nadšenců do počítačových her utvořil spolek Game Studies. Zdaleka ale nejde jen o jejich hraní – členové se snaží popularizovat celý obor, který se hrami zabývá, a pořádají třeba také velký festival Gamer Pie nebo řadu konferencí a dalších akcí.

FUKS propojuje kampus
Akční studenti především z fakulty sportovních studií se snaží vymýšlet akce a aktivity v bohunickém kampusu, kam chodí také studenti lékařské a přírodovědecké fakulty. Jejich činnost je z velké části sportovního rázu, kromě různých turnajů však pořádají i grilovačky, besídky a setkání. Navíc často pomáhají i při oficiálních akcích jednotlivých kampusových fakult a zapojují do dění zahraniční studenty.

Spolek mediků
Zůstaneme-li ještě chvíli na kampusu, musíme zmínit i spolek pro všechny mediky a příbuzné obory. Členové Spolku mediků pořádají v bohunickém kampusu řadu akcí a vzdělávacích seminářů. Studenti si navzájem pomáhají třeba v rozšíření kvalifikace.

Spolek přátel severské zvěře
Spolek s na první pohled prapodivným názvem sídlí na fakultě informatiky a má na svědomí hlavně pořádání akcí pro středoškoláky nebo své spolužáky. Těmi nejznámějšími jsou městská hra InterSoB a online šifrovačka InterLoS (odtud ten název spolku) nebo třeba korespondenční semináře.

Masarykovi historici
Zájem o historii a její popularizaci spojuje členy spolku Masarykovi historici, kteří mají zázemí na filozofické fakultě. Pořádají pravidelně třeba promítání filmů s historickou tematikou, přednášky nebo vzpomínkové akce. Na Facebooku mají navíc aktivní skupinu čítající dnes přes tisíc lidí, kteří si navzájem radí třeba s určováním historických předmětů nebo s luštěním starých dokumentů.

Unie studentů farmacie
Aktivní studenti farmaceutické fakulty jsou sdruženi v unii, která pořádá řadu akcí. Její členové jsou podepsáni třeba pod plesem, studentskými večírky, ale i vzdělávacími akcemi nebo workshopy. Každoročně také pořádají veletrh pracovních příležitostí JobFair a jako členové budete mít šanci vyjet do zahraničí, třeba na oborové konference.

Hlavní novinky