Přejít na hlavní obsah

Ve zkratce: Co vědět o Masarykově univerzitě pro všechny prváky

Tohle není praktický návod k přežití na vysoké škole, ale úplný základ toho, co vědět o své alma mater.

Zápisem ke studiu se stáváte plnohodnotnými členy takzvané akademické obce. Zní to nudně? Zábavy je za tím ale spousta. Odteď totiž patříte do jedné velké komunity studentů, učitelů a absolventů, která vás jen tak nepustí.

Pokud patříte do nějakého společenství, je určitě dobré o něm něco vědět. Univerzita je v pravém slova smyslu komunita lidí, které spojuje to, že studují, učí a učí se, objevují nepoznané a sdílejí podobný přístup k věcem, i když jsou jejich názory často odlišné. Pro Masarykovu univerzitu je příznačné, že se pořád snaží být lepší. Ať už jsou to studenti, vědci, nebo pedagogové, lidé na MUNI chtějí dojít ještě dál.

Vychází to i z historie školy. Masarykova univerzita byla založená jako druhá česká univerzita zároveň se zrodem Československa. V pamětní listině z roku 1919 se o škole doslova psalo, že byla založena, aby „žila, mohutněla a kvetla v ušlechtilém závodění se starší sestrou pražskou“. A dá se říct, že to platí dodnes. Brněnská univerzita platí v českém prostředí v za průkopníka. Ostatně i současný rektor Martin Bareš po svém loňském zvolení do čela univerzity vyhlásil, že se MUNI stane do roku 2030 tuzemskou jedničkou.

Univerzita z Masarykovskou demokratickou tradicí, ideály a étosem: Překonávat dobré lepším.

Jaká tedy MUNI je?

Dobře se to vysvětluje třeba na Univerzitním kampusu Bohunice. Projekt, který nemá svým rozměrem v českých poměrech srovnání a i v rámci Evropy má velký respekt, byl svého času riskantním a náročným podnikem, ale vyplatil se.

Umožnil velký rozvoj hlavně přírodovědecké a lékařské fakultě nebo fakultě sportovních studií. Vznikla tam spousta nových laboratoří, moderních učeben a sportovišť a vůbec prostor, kde je dál možné růst. K fakultám tak postupně přibyl špičkový výzkumný institut CEITEC zaměřený na molekulární medicínu nebo genetiku rostlin a právě teď tam vyrůstá biobanka a unikátní centrum simulační medicíny pro budoucí lékaře. Od července se navíc MUNI rozrostla z devíti na deset fakult, do rodiny Masarykovy univerzity totiž přibyla farmaceutická fakulta, která by se výhledově měla začlenit do kampusu.

Neustále rostoucí bohunický kampus Masarykovy univerzity s moderními laboratořemi, učebnami i zázemím pro studenty.

Masarykova univerzita je také lídr v elektronizaci studia. Jako první začala odstraňovat papírovou administrativu a dnes je v Česku jediná, která vydává plnohodnotné elektronické potvrzení o studiu online na jedno kliknutí. To vše díky Informačnímu systému MU, který najdete na adrese is.muni.cz. Šetří nervy, čas, a kdo se s ním skamarádí, už si těžko zvyká jinde, kde tak daleko nejsou.

Stejně jako se i vy asi koukáte nejen na české, ale i na americké seriály, je pro univerzitu důležité propojení s venkovním světem. Proto má MUNI v Česku nejširší nabídku výjezdů do zahraničí a pořád rozšiřuje nabídku studijních programů a předmětů v angličtině. Univerzitní komunita má být mezinárodní, takže je důležité, aby čeští studenti jezdili ven a ti zahraniční zase sem. Týká se to i vědců. Jen tak se dá na něco opravdu pořádného přijít.

Základna J. G. Mendela vybudovaná Masarykovou univerzitou na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě.

Průkopnická je MUNI ale i za hranicemi Evropy. Provozuje jedinou českou polární stanici v Antarktidě, kde se vědci věnují mimo jiné výzkumu klimatické změny. Česko je díky Masarykově univerzitě jednou ze zemí, které spolurozhodují o osudu tohoto kontinentu, který může být zásadní pro budoucnost lidstva.

Prestižní Mendel Lectures s top přednášejícími z celého světa.

Univerzita také pečuje o odkaz největší české vědecké osobnosti s celosvětovým renomé – Gregora Johanna Mendela. Pokud o takzvaném „otci genetiky“ nic nevíte, zajděte si do Mendelova muzea, které MUNI provozuje, a pokud vás genetika a vůbec přírodní vědy zajímají odborněji, určitě někdy zajděte na některou z přednášek v rámci cyklu Mendel Lectures, kam jezdí osobnosti světové vědy.

MUNI se vedle genetiky ale profiluje i v dalších důležitých tématech. Jsou to hlavně otázky kyberbezpečnosti, které jsou důležité pro obranu státu, nebo téma ochrany zdraví, které je zásadní v kontextu rostoucího průměrného věku populace.

Studenti Pedagogické fakulty MU v době pandemie při hlídání dětí zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno.

Masarykova univerzita se zároveň snaží být součástí každodenního života společnosti a pomáhat jí. Ukázalo se to například v době koronavirové krize, kdy se jí povedlo mobilizovat tisíce dobrovolníků, nejen mediků, ale třeba také budoucích učitelů nebo sociálních pracovníků, aby pomáhali potřebným. I po skočení krize se univerzita rozhodla provozovat pod hlavičkou MUNI pomáhá dobrovolnické centrum, které bude koordinovat další pomoc po celém Česku. Do pomoci se zapojili i vědci, kteří se podíleli na testování lidí a aktuálně se angažují v řadě projektů, které pomůžou se zvládáním příštích epidemií.

Univerzitní kino Scala se skvělou studentskou atmosférou.

Škola je také součástí brněnského kulturního života. Provozuje Univerzitní kino Scala, které je oblíbeným místem, kam může každý zajít na film, přednášku, festival, workshop nebo prostě jen tak na pivo.

Nejdůležitější zpráva, kterou byste si ale z toho všeho měli odnést, je, že to všechno je tu i pro vás, pro čerstvé studenty. Můžete se stát součástí čehokoliv, co tu padlo. Otevřenost a šance pro každého, kdo se snaží, totiž k Masarykově univerzitě také patří.

Hlavní novinky