Přejít na hlavní obsah

Týden studenta: Od praxe v advokátce po pomoc s právní poradnou

Pavlína Vážanová je na konci čtvrtého ročníku studia práv. Mimo to pracuje v advokátní kanceláři a v době koronavirové krize pomáhala s obsluhou online právní poradny pro veřejnost.

Na začátku jarního semestru se zdálo, že bude rozvrh studentky Právnické fakulty MU vypadat vcelku jednoduše – dva dny ve škole na přednáškách a seminářích, tři dny práce v advokátní kanceláři a o víkendu dodělávání školních restů. Karanténa a distanční výuka se však na běžném týdnu studentky práv značně podepsaly.

„Po celou dobu mimořádných opatření jsem byla doma v Kněžpoli u Uherského Hradiště. Každé ráno jsem vždycky vstala, zapnula dva počítače – jeden osobní a druhý pracovní – a byla po celý den online, kdyby mě v práci potřebovali. Když jsem zrovna žádné úkoly neměla, pracovala jsem na svém počítači na úkolech do školy,“ popisuje souhrnně Pavlína.

Třísemestrální předměty

Školních povinností přitom neměla zrovna málo – i v normálních časech by ji čekal náročný semestr s ukončováním dvou třísemestrálních povinných předmětů, mimořádná situace pak vše ještě ztížila. Trestní právo – jeden ze zmíněných náročných předmětů, které se probírá postupně ve třech semestrech a nakonec jsou ukončeny jednou zkouškou, vyučovali učitelé formou online seminářů. Ty se staly integrální součástí výuky i v jiných kurzech, třeba v předmětu české a evropské zdravotnické právo.

„V některých jiných předmětech jsme zase měli poměrně intenzivní diskuse psanou formou, buď přímo v informačním systému, nebo třeba ve skupinách na Facebooku nebo nám učitelé vkládali nahrané přednášky do studijních materiálů. Nehledě na to jsme pak ale ve všech kurzech museli pravidelně odevzdávat plnění,“ dodává studentka.

Plnění jsou určitým specifikem právnické fakulty – jde o druh seminárních prací, ve kterých mají studenti za úkol buď zodpovědět nějakou teoretickou otázku, nebo sepsat všechny podrobnosti k zadanému simulovanému případu. Odevzdávání těchto prací bylo pro Pavlínu v domácích podmínkách mnohem náročnější než obvykle, protože se jí obtížně udržoval přehled o všech stanovených termínech, které se navíc v jednotlivých předmětech vzájemně křížily.

Mezi další předměty jarního semestru patřilo taky třísemestrální správní právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení, mezinárodní právo veřejné, finanční právo a předmět lidská práva a soudnictví.

Praxe v advokátce

V běžných časech si navykla věnovat školním povinnostem hlavně víkendy, právě proběhlý semestr ji však donutil mnohem více kombinovat práci a školu i v průběhu pracovního týdne.

Pracuje v advokátní kanceláři Weinhold Legal, kde má na starosti hlavně rešerše ke zpracovávaným problémům, přípravu materiálů nebo překlady textů do angličtiny. Většinou tráví v kanceláři tři dny v týdnu a zbytek času ji nic neruší od soustředění na studium, nevýhoda práce z domova však byla především v tom, že se snažila být online prakticky neustále. Nadřízení jí posílali úkoly e-mailem nebo přes některou z komunikačních platforem, v brněnské pobočce firmy je totiž jedinou praktikující studentkou.

Přes obrovské vytížení se Pavlína neváhala zapojit do iniciativy Právnické fakulty MU. Během nouzového stavu se tak stala jednou z dobrovolnic právní poradny, na kterou se mohli lidé obracet s jakýmikoliv dotazy a problémy, se kterými se museli během často se měnících vládních nařízení potýkat.

„Spolu s dalšími asi dvěma stovkami spolužáků, kteří se přihlásili, jsem se stala součástí facebookové skupiny, v rámci které se celý provoz právní poradny řídil. Učitelé a doktorandi třídili vložené otázky a my jsme se k nim hlásili. Do sdíleného dokumentu jsme pak vkládali zpracované odpovědi, které učitelé ještě kontrolovali a případně nám k nim dávali zpětnou vazbu,“ popisuje studentka s tím, že na každou otázku musela být odpověď zveřejněna nejpozději do čtyř dnů, takže musela i tuto aktivitu pružně zařazovat do svého rozvrhu.

Náročný semestr se studentka snažila zpestřovat pravidelným běháním, na které se vlivem karantény aspoň dostalo častěji než obvykle. Jakmile to dovolilo rozvolňování krizových opatření, tak došlo i na dojíždění do Brna na pravidelné hraní volejbalu s přáteli. Sama zdůrazňuje, že důležitost pobytu venku pro ni roste s množstvím povinností, kterým se musí zpravidla doma u počítače věnovat.

Hlavní novinky