Přejít na hlavní obsah

Softwarové inženýrství připraví studenty do praxe v IT

Do nového profesního studijního programu Softwarové inženýrství přijímá studenty Fakulta informatiky MU.

Barbora Bühnová s letáky Sdružení průmyslových partnerů FI.

Od nadcházejícího akademického roku otevírá Fakulta informatiky Masarykovy univerzity nový navazující magisterský profesní studijní program Softwarové inženýrství. Studenti se do něj mohou hlásit do konce dubna. Nový program je jedním z prvních profesních studijních programů na fakultě informatiky, které mají za cíl podpořit systematickou přípravu studentů na IT praxi, a to absolvováním odborných stáží a kontaktem s experty ze spolupracujících firem formou jejich zapojení do výuky a programových rad, které dohlíží na soulad studia s potřebami praxe.

Fakulta tak navazuje na dlouholetou tradici spolupráce s průmyslem v rámci Sdružení průmyslových partnerů FI MU, které již patnáctým rokem nabízí studentům a akademikům platformu pro aktivní propojení studia a výzkumu s třiceti vedoucími IT firmami v regionu. Díky tomu studenti potkávají odborníky z praxe ve výuce a využívají možnosti zpracovávat závěrečné prace ve spolupráci s partnerskými firmami.

Nové profesní studijní programy posouvají propojení studia s praxí na vyšší úroveň zejména skrze složky praktického tréninku, a to jak v softwarovém vývoji, tak fungování v rámci softwarových týmů. Praktické dovednosti budou studenti získávat zejména na stážích ve firmách, ale také vedením projektů mladších spolužáků z bakalářského stupně studia. Netradičně je na FI MU s tímto magisterským studijním programem spojený titul Ing.

„Softwarové systémy ve vzrůstající míře stojí na pozadí většiny aktivit lidské činnosti, čímž roste i důraz na kvalitu jejich návrhu, vývoje, testování, nasazení a provozu. Softwarové inženýrství sdružuje dovednosti, techniky a nástroje pro systematickou podporu těchto aktivit s důrazem na zaručenou kvalitu výsledného softwarového systému,“ uvedla garantka nového studijního programu Barbora Bühnová.

„Cílem studijního programu je zvýšení kompetencí studentů v oblastech softwarového inženýrství, včetně pochopení hlubších souvislostí potřebných při práci na rozsáhlých softwarových projektech, kdy mají jednotlivá rozhodnutí v rámci softwarového vývoje kritický dopad na kvalitu na životaschopnost výsledného systému a služeb, které poskytuje,“ dodává Bühnová.

Hlavní novinky