Přejít na hlavní obsah

Stipendijní programy rektora pomáhají studentům v tíživé situaci

Masarykova univerzita nabízí hned několik stipendijních programů. Podporuje třeba i studenty z Běloruska.

Ilustrační foto

Mezi nejznámější patří prospěchové nebo ubytovací stipendium, možnosti podpory studentů na Masarykově univerzitě jsou ale daleko širší.

O stipendium mohou například zažádat i studenti, kteří se ocitli v nezaviněné obzvlášť tíživé životní situaci. Od loňského roku nově poskytuje MU stipendium také studentům z Běloruska.

Studentka žijící s matkou, která splácí dluhy a její výdělek je pouze o málo vyšší než minimální mzda. Student, jehož rodiče tragicky zahynuli. To jsou příběhy dvou studentů, které univerzita podpořila ze Stipendijního programu rektora na podporu studentů v tíživé životní situaci. Je poskytován od roku 2019.

V prvním roce o stipendium požádalo devatenáct a v roce 2020 dvacet osm studentů. Možnost zažádat si o tuto formu pomoci je mezi studenty vnímána velmi pozitivně. Opakovaně se o ni přihlásilo devět studentů. MU tedy v obou letech vydala čtyřicet pět kladných rozhodnutí a podpořila v tomto programu celkem třicet studentů částkou 795 tisíc korun.

„Účelem tohoto stipendia je podpora studentů, kteří se nezaviněně náhle ocitli v obzvláště tíživé životní situaci. Tou může být finanční situace rodiny v kombinaci s náklady na studium a bydlením studenta v Brně, úmrtí rodiče nebo pěstouna, ztráta zaměstnání či brigády v souvislosti s opatřeními proti Covid-19, těžké onemocnění studenta,“ vypočítává některé důvody pro podání žádosti o stipendium prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů MU Simona Koryčánková.

V obou letech byla nejčastější příčinou podání žádosti o stipendium tíživá finanční situace rodiny v kombinaci s náklady na studium a bydlením studenta v Brně a druhou nejčastější příčinou bylo úmrtí rodiče.

V srpnu loňského roku pak rektor MU Martin Bareš vyhlásil stipendijní program na podporu studia v České republice pro běloruské studenty dotčené současnou politickou situací v jejich vlasti. Do konce loňského roku tohoto programu, který zajišťuje částku patnáct tisíc korun měsíčně, využili dva studenti Přírodovědecké fakulty MU, jedna studentka Lékařské fakulty MU, dva studenti Fakulty sociálních studií MU a tři studenti Ekonomicko-správní fakulty MU. Celkem jim bylo vyplaceno 315 tisíc korun.  MU tyto peníze získala prostřednictvím finanční podpory z Fondu vzdělávací politiky MŠMT ČR.

„V tomto programu jsme připraveni pomáhat i nadále, evidujeme další zájemce ze strany běloruských studentů o studium. Jejich přijetí je vázáno na poskytnutí podpory ze strany fakult a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy připravované pro akademický rok 2021 až 2022,“ doplňuje prorektorka Koryčánková.

Hlavní novinky