Přejít na hlavní obsah

Centrum podpory pro matematiku hledá inspiraci v Norsku

Zlepšením spolupráce v oblasti podpory učení matematiky a statistiky na institucích vyššího vzdělávání a vytvořením příručky dobré praxe se nyní zabývá tým odborníků z Ekonomicko-správní fakulty MU.

Projektový tým Centra podpory pro matematiku a statistiku.

Centrum podpory pro matematiku a statistiku (Maths and Stats Support Centr) na Masarykově univerzitě již od roku 2016 pomáhá studentům překlenout rozdíly mezi úrovní znalosti matematiky vyžadovanou na střední a vysoké škole nebo správně statisticky vyhodnotit data do diplomové práce.

Nad rámec těchto aktivit běží projektové aktivity centra, mezi které patří i projekt MSLS Net (Capacity Building in Mathematics and Statistics Learning Support in Norway and the Czech Republic). Jeho cílem je zlepšení spolupráce mezi Českou Republikou a Norskem v oblasti podpory učení matematiky a statistiky na institucích vyššího vzdělávání. Pracovního setkání zástupců partnerských univerzit v norském Kristiansandu se proto zúčastnil tým pracovníků z Katedry aplikované matematiky a informatiky Ekonomicko-správní fakulty MU.

„Kromě spolupráce jsou hlavními aktivitami plánovanými v projektu vytvoření Příručky dobré praxe popisující zkušenosti se založením a řízením center podpory matematiky a statistiky a zpracování výukových materiálů, které bude možno využít pro úvodní kurz pro zaměstnance a dobrovolníky poskytující podporu. Tyto výstupy projektu budou dostupné veřejnosti na webových stránkách jednotlivých zapojených institucí a očekáváme jejich využití dalšími organizacemi nejen v partnerských zemích,“ uvádí hlavní řešitelka projektu a zakladatelka centra Maria Králová.

V projektu jsou kromě Masarykovy univerzity zapojeny Vysoké učení technické v Brně a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, dále The Arctic University of Norway a University of Agder v Norsku. Nejdelší zkušenost v oboru mají v Agderu, kde funguje centrum podpory matematiky a statistiky již od roku 2015. Centra na univerzitách v České republice fungují, na rozdíl od toho na norské univerzitě Arctic, prezenčně, ale všechna – včetně toho na MU – zaznamenala zvýšený zájem o vzdálenou formu podpory během pandemie a distanční výuky. „V online režimu probíhala činnost centra prostřednictvím pravidelných konzultací na MS Teams a nepřetržitě provozovaném chatu. Každý semestr se uskutečnilo přes padesát pravidelných schůzek, celkově se do nich v akademickém roce 2020/2021 připojilo více než dvě sta studentů,“ doplňuje Králová s tím, že největší část poptávky tradičně pochází od studentů ekonomicko-správní fakulty, kteří také mají do centra nejblíž, neboť jeho prostory se nacházejí v bodově menzy na Vinařské ulici. „Nicméně s prosbou o radu často zavítají i studenti vzdálenějších fakult, zejména když potřebují pomoc se zpracováním výzkumných dat do svých bakalářských a diplomových prací. Navíc činnost centra byla díky iniciativě Jaroslava Gottfrieda rozšířena o poskytování metodologického a statistického tutoringu na fakultě sociálních studií, takže jsou nabízené služby dostupnější stále většímu počtu studentů MU,“ dodává Králová.  

Centrum podpory pro matematiku a statistiku nenahrazuje přednášky, semináře, či jiné typy cvičení, které jsou součástí studia. Centrum funguje další alternativní vzdělávací zdroj a kromě studentům MU jsou jeho služby k dispozici také i studentům jiných vysokých škol.

Hlavní novinky