Přejít na hlavní obsah

Pro prváky: Deset základů, na kterých postavit studium

Do jedné velké komunity studentů, učitelů a absolventů Masarykovy univerzity již patří také téměř deset tisíc studentů, kteří se zapsali do prvních ročníků bakalářských i magisterských oborů na deseti fakultách MU. Magazín M jim přináší tipy pro první semestr. 

Studium na Masarykově univerzitě je výzva, když ale v prváku postavíte pevné základy, už se vám pak těžko zbortí. Tady je to hlavní, co byste měli do začátku vědět.

1. Vryjte si své UČO do paměti
Tohle je něco, na co jste na střední škole nebyli zvyklí. K vašemu jménu přibude důležitý identifikační údaj. Jde o šestimístné číslo, unikátní pro každou osobu, která kdy prošla univerzitou. Už se ho nikdy nezbavíte ani ho nezměníte, proto se ho co nejdříve naučte zpaměti. Použijete ho k přihlašování do všech univerzitních systémů, na stránky knihoven, menz nebo do wi-fi sítí. Často ho po vás budou chtít třeba na studijním oddělení nebo u zkoušek, stane se také součástí vaší školní e-mailové adresy. Až za pár let studium na univerzitě dokončíte, UČO neztratíte. I jako absolvent s ním budete mít například volný vstup do univerzitních knihoven.

2. Naučte se ovládat IS
V podstatě veškerá studijní agenda je na Masarykově univerzitě soustředěna do Informačního systému MU (IS) na adrese is.muni.cz. Zprvu se vám nejspíš bude zdát nepřehledný a složitý, obsahuje totiž opravdu hodně funkcí a informací, je to ale neocenitelný pomocník. Pro vás se stane nejdůležitější sekce Student, ve které si budete vybírat z katalogů předměty, stahovat studijní materiály, přihlašovat se ke zkouškám a uvidíte zde získané známky. V ISu se také dostanete ke svojí studentské e-mailové schránce, přes kterou vás budou učitelé kontaktovat, zobrazíte si tam svůj rozvrh, požádáte o stipendium nebo vložíte úkol do odevzdávárny. Připravte se na to, že se do něj budete přihlašovat denně, je to totiž virtuální středobod univerzitního světa.

3. Nejdřív registrace, potom zápis
Každý předmět, který budete na univerzitě studovat, si musíte nejprve zapsat v ISu. Zápisy se otevírají vždy s předstihem před začátkem semestru, na každé fakultě je to jinak. Zápisu předchází registrace, která je k dispozici ještě o něco dříve a slouží hlavně k vyjádření zájmu o jednotlivé předměty. Důležité je věnovat jí pozornost zejména tehdy, když se chcete dostat do předmětu, který má omezenou kapacitu a je o něj velký zájem. Registrace i zápis probíhají v ISu. Zaregistrované předměty se automaticky zapisují, ale po začátku semestru máte ještě krátký čas, kdy si můžete zápis jakéhokoliv předmětu zrušit. Potom už všechny předměty musíte absolvovat a ukončit je.

4. Království za kredity
Veškerá vaše snaha při studiu bude od prvního dne odměňována kredity. Za úspěšně absolvovaný předmět jich dostanete předem určené množství podle jeho náročnosti. V každém semestru musíte nasbírat minimálně 20 kreditů (nebo 45 dohromady za dva po sobě jdoucí semestry), abyste mohli postoupit do dalšího. Rozhodně je ale lepší získat jich o něco více, abyste na konci studia splnili počet, který je nutný k připuštění ke státnicím (třeba pro tříleté bakalářské studium je to 180 kreditů). Předměty se ještě rozdělují na áčkové (povinné), béčkové (povinně volitelné) a céčkové (volitelné). Kredity ze skupiny A musíte získat úplně všechny, dávají se totiž za povinné předměty. Dále musíte získat předepsaný počet B kreditů za povinně volitelné předměty a zbytek doplnit C kredity za absolvování volitelného předmětu. Na celé univerzitě také platí, že musíte během studia získat dva kredity za tělocvik a příslušný počet kreditů za cizí jazyk. Kredity můžete občas získat i méně tradičně, třeba účastí na letní škole, semináři nebo na zahraničním výjezdu.

5. Známky
Velkou změnou, která přijde s příchodem na univerzitu, je změna známkovacího systému. Zapomeňte na jedničky a pětky, za svůj výkon budete nově hodnoceni písmenky od A po F. Známka A je nejlepší a odpovídá hodnotě 1, každá další známka je pak o 0,5 stupně horší. Poslední vyhovující známkou je E, která odpovídá hodnotě 3. Pokud dostanete F, znamená to neúspěch a do průměru se vám započítá hodnota 4. Pokud se ke zkoušce vůbec nedostavíte, objeví se vám v ISu pomlčka, pokud nesplníte předpoklady k přistoupení ke zkoušce, třeba v průběhu semestru neodevzdáte povinnou seminární práci, dostanete známku X. Každou nevyhovující známku ze zkoušky můžete v témže semestru ještě dvakrát zkusit opravit, pokud to nezvládnete, budete celý předmět muset v příštím semestru opakovat (pak už máte jen jeden řádný a jeden opravný pokus). Úspěšně uzavřené předměty vám budou v ISu automaticky svítit zeleně, ty neúspěšné červeně. U zápočtů a kolokvií je systém značně jednodušší, existují jen dva stavy – započteno a nezapočteno, respektive prospěl a neprospěl.

6. Používejte wi-fi, choďte na počítače
Pohyb po univerzitních prostorách bude vždy znamenat jednu jistotu – všude se bez problémů připojíte k internetu. Bezdrátová síť eduroam je přístupná po přihlášení pod přihlašovacím jménem učo @muni.cz a sekundárním heslem (dostanete ho u zápisu). Pokud si vše dobře nastavíte, připojíte se už vždy k síti automaticky a nemusíte až do konce studia nic řešit. Nejenže je síť funkční ve všech budovách MU, ale stejný systém používají i jiné brněnské univerzity a stovky dalších vzdělávacích institucí po celém světě. Pokud nemáte svůj vlastní počítač a tiskárnu, jsou k dispozici jednak ve všech knihovnách, ale hlavně v Centrální počítačové studovně.

7. Privát, nebo kolej?
Pokud přicházíte do Brna za studiem z jiného koutu republiky, budete muset řešit ubytování. Nabízí se dvě základní varianty: koleje a priváty. Koleje spravuje univerzita, pokud se tam rozhodnete bydlet, nemusíte řešit vybavení nebo údržbu. Musíte ale dodržovat pravidla a spolubydlící si předem nevyberete. Kapacita kolejí je také omezená, musíte si pohlídat termíny pro přihlašování. Víc se dozvíte na webových stránkách skm.muni.cz. Pokud se vás sejde víc a pronajmete si privát, cenově může vyjít jako kolej. Můžete si vybrat spolubydlící, sami si určujete pravidla a máte klid. Ale musíte mít vybavení a být v kontaktu s majitelem.

8. Za jídlem do menzy
Při studiu samozřejmě vyhládne, zamířit tak můžete do některé z univerzitních menz nebo bufetů. Nabízí jídla o něco levnější než běžné restaurace. Největší menzy Masarykovy univerzity se nacházejí na Moravském náměstí (tady najdete i populární Veggie bar), v bohunickém kampusu, v areálu na Vinařské a nové menzy najdete i na právnické a pedagogické fakultě.

9. Knihovny, kam se podíváte
Univerzitní knihovny si lehce zamilujete. Jejich služeb budete využívat, ať už při psaní seminárek, nebo při přípravě na zkoušky. Každá fakulta má svou centrální knihovnu, nebojte se ale navštívit i ostatní fakulty. Všude máte přístup zdarma. Knihovny jsou také výborným místem ke studiu, práci na počítači či skenování, kopírování a tisku. Knihovníci jsou pomocníci, a to nejen při vyhledávání knih, ale třeba i při rešerši zdrojů pro seminární práci. Nebojte se jich zeptat, vždy ochotně pomůžou.

10. Pozor na souběžná studia
Využijte začátek studia a první semestr k vytvoření návyků, které vám později pomohou k dokončení vysoké školy. Nenechejte si také ujet vlak, protože co zanedbáte v prvních semestrech, se vám může velice brzy vrátit. Pozor dejte hlavně na více rozjetých studií zároveň, hlídejte si, abyste všude splnili předepsaný počet kreditů. Nepřeceňte své síly, myslete na to, že člověk potřebuje i nějaký volný čas nebo čas na brigádu. Nedokončená studia a jejich protahování výrazně nad rámec standardní doby vás může dostihnout ve formě poplatků, které můžou vystoupat až k desetitisícům korun za semestr.

Hlavní novinky