Přejít na hlavní obsah

Průvodce prvním semestrem na Muni

Hlídejte si kredity, nezapomeňte využívat ISIC, připojte se na rychlou univerzitní wi-fi a zažádejte včas o ubytovací stipendium.

Pokud za sebou máte první dny na Masarykově univerzitě a pořád se ještě v akademickém světě necítíte úplně jistě, sepsali jsme právě pro vás to nejdůležitější, na co si musíte v průběhu prvního semestru dávat pozor. Není toho málo, ale za pár týdnů už budete třeba Informační systém MU nebo vaši fakultní knihovnu považovat za běžnou součást života.

Bez ISu to nepůjde
Informační systém (IS) už nepochybně znáte, možná si ale ještě říkáte, že je to jen nutné zlo a čím méně s ním budete ve styku, tím lépe pro vás. Není to ale pravda. S ISem se vyplatí spřátelit co nejdříve a jakmile objevíte jeho základní funkce, stane se pravděpodobně také jednou z vašich nejnavštěvovanějších webových stránek. Kromě registrace a zápisu předmětů v něm objevíte studijní materiály od učitelů, e-maily vztahující se k výuce, a až přijde ten správný čas, tak také všechny informace o zkouškách. Pokud si chcete nechat poradit, vstupte do sekce Nápověda, která vás provede všemi základními funkcemi ISu.

Počítejte kredity a dodržujte termíny
Celé vaše studium se bude točit okolo kreditů, je proto dobré mít neustále přehled o tom, jak si vedete. Pro postup do dalšího semestru jich potřebujete minimálně 20, vyplatí se jich ale získat více, protože na konci tříletého bakalářského studia jich musíte mít na svém kontě 180 a na konci pětiletého magisterského studia 300. Nezapomeňte přitom, že kromě všech povinných předmětů na svém oboru musíte také absolvovat tělocvik a nějaký cizí jazyk. Čím dříve si je zapíšete, tím lépe. Hned od prvního dne studia až po ten poslední vás budou také provázet termíny. Ať už půjde o odevzdávání seminárních prací, přihlašování do seminárních skupin, nebo na zkoušky, zvykněte si stanovené termíny dodržovat, vše totiž probíhá elektronicky prostřednictvím ISu a ten zpoždění netoleruje. Pomoci vám může kalendář v ISu, který na vybrané události upozorňuje.

Využijte všech výhod studenta
Jako studenti Masarykovy univerzity si musíte opatřit kartu ISIC, která vám zajistí třeba přístup do knihoven nebo menz a budete se s ní prokazovat všude na půdě školy. Pokud jste to ještě neudělali, máte už nejvyšší čas. Mimo to vám ale přinese i spoustu slev, a to dokonce i v zahraničí. Seznam všech výhod této kartičky najdete na webu. Na začátku semestru se ale vyplatí vyřídit si i další slevy, na které máte jako studenti nárok, například zlevněnou šalinkartu pro volný pohyb brněnskou MHD nebo žákovskou průkazku na vlak. To vše si nechejte potvrdit na studijním oddělení, kde se také vyplatí nechat si vystavit několik kousků potvrzení o studiu do zásoby, určitě se budou v průběhu semestru hodit.

Žádejte o stipendia
Stipendia představují možnost, jak přilepšit svému studentskému rozpočtu. Jejich seznam a podmínky získání najdete v ISu v sekci Stipendia. Tím, které se týká skoro každého, je ubytovací stipendium. O ubytovací stipendium si může zažádat každý, kdo má trvalé bydliště mimo Brno a studuje prezenčně své první studium na vysoké škole. O stipendium se žádá zpravidla v listopadu a v dubnu a jeho výše se pohybuje okolo tří tisíc korun. Další stipendia můžete získat třeba za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy nebo jako příspěvek na výjezd do zahraničí.

Navštěvujte knihovny
Dřív nebo později budete muset napsat nějakou práci nebo přečíst povinnou literaturu, zaregistrujte se proto ve fakultní knihovně (navštěvovat ale můžete zdarma v případě potřeby i knihovny ostatních fakult), která nabízí kromě knih a prostoru pro studium také počítače, kopírky a další vybavení, jež se může hodit. Pokud potřebujete studovat v době, kdy je vaše knihovna zavřená, můžete využít služeb Celouniverzitní počítačové studovny na Komenského náměstí, ta je otevřená nepřetržitě. V knihovnách máte přístup i k elektronickým informačním zdrojům, které budete ke studiu také potřebovat. Jde o databáze velkých vydavatelství a nejrůznějších akademických časopisů, přístup k nim máte zdarma přes webové stránky.

Používejte wi-fi a MS Office zdarma
Věděli jste, že v prostorách všech budov Masarykovy univerzity se můžete připojit k bezdrátovému internetu zdarma? Do sítě eduroam se díky tomu dostanete nejen na své fakultě, ale i na všech dalších, v knihovnách, ale třeba taky v kině Scala. Login je UČO(at)eduroam.muni.cz a sekundární heslo MU. A ještě jedna dobrá zpráva. Jako studenti Muni máte nárok na kompletní balíček MS Office zdarma. Užitečného softwaru má ale univerzita předplaceného více. Podívejte se na web.

Rozplánujte si zkouškové
Všechny zapsané předměty budete muset ukončit ve zkouškovém období zkouškou, zápočtem nebo kolokviem. Na zkoušky se přihlašuje v ISu, kde také postupně uvidíte všechny vypsané termíny. Nejlíp uděláte, pokud si průběh zkouškového naplánujete, a stihnete tak třeba některou zkoušku v předtermínu. Na ty zbylé pak budete mít víc času. U každého poprvé zapsaného předmětu máte nárok na jeden řádný a dva opravné termíny, a pokud neuspějete, musíte předmět opakovat v příštím semestru, kdy je vyučován. Pak už máte nárok jen na jeden řádný a jeden opravný termín.

Hlavní novinky