Přejít na hlavní obsah

Studujte na PED MUNI a budujte s námi vzdělanou společnost

Na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity míří dlouhodobě nejvíc přihlášek ze všech pedagogických fakult v Česku. Chcete i vy začít kariéru v prostředí plném příležitostí a inspirace?

Vstoupit na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity znamená vkročit do světa, kde se formují budoucí učitelé s vášní a odhodláním. U nás se studující nejen učí, ale sami také nacházejí možnosti pro vlastní profesní růst. To potvrzuje i fakt, že 95 % našich absolventů pracuje v oboru, který vystudovali. Přijďte k nám a připravte se na cestu, která vás povede k naplnění vaší vášně pro předávání znalostí a dovedností druhým. 

Perfektní prostředí pro studium

Najdete nás kousek od centra Brna v ulici Poříčí, nedaleko Mendlova náměstí. Prostředí na fakultě se snažíme neustále zlepšovat a zdokonalovat. Využívat můžete kuchyňky pro studenty, perfektně vybavené učebny, čtyřpatrovou knihovnu či studentský klub. Kromě potravy pro duši myslíme i na tělo, proto u nás najdete stylovou fakultní kavárnu anebo novou menzu přímo v areálu fakulty.  

Pestré je prostředí i nabídka studia. Od učitelství pro mateřské školy až po logopedii – nabízíme široké spektrum různých studijních programů a oborových kombinací. Vybírat si můžete ze 24 bakalářských programů a jednoho pětiletého magisterského programu (Učitelství pro 1. stupeň). Kromě studijních programů pro budoucí učitele nabízíme i speciální a sociální pedagogiku a také francouzský jazyk pro hospodářskou činnost.

Neučíme navíc jen teorii. Naše studium je úzce propojeno s praxí na školách a dalších institucích. Během pěti let studia učitelství strávíte na praxi více než 500 hodin. Perfektní praxe nám pomáhá zajistit 72 fakultních škol a zařízení, se kterými úzce spolupracujeme. Stačí si jen vybrat.

Nuda v Brně u nás nehrozí

V průběhu roku pořádáme spoustu různých akcí, na které se můžete přijít podívat, nebo se zapojit do jejich organizace. Přímo na fakultě se můžete zúčastnit autorských čtení, výstav, koncertů, promítání, přednášek, divadelních představení, společných fakultních snídaní anebo třeba i rozsvícení vánočního stromu. 

Kdyby vám ale Brno bylo malé, vyrazte do světa! Dobrý učitel by měl přece vědět, jak vypadá vzdělávání i za hranicemi Česka. Našim studentkám a studentům zahraniční zkušenost zprostředkováváme s pomocí nabídky velké řady studijních pobytů a pracovních stáží. Vyrazit na ně můžete od Bratislavy až po Hongkong a dohromady je to téměř 200 destinací v Evropě, Asii a Severní Americe. Rádi vám přitom pomůžeme, abyste vše administrativně i finančně zvládli. Kromě základního stipendia z programu Erasmus+ vám finance přidáme i z fakultního stipendia. 

Co o nás říkají naši studenti?

Kateřina Landová studuje Učitelství přírodopisu pro základní školy a Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy. 

Studentka Kateřina v knihovně pedagogické fakulty.

Nejvíce oceňuje volnost, jakou fakulta studentům poskytuje: „Během přijímacího řízení máme totiž téměř neomezené možnosti kombinování oborů, a i během studia máme velmi velký výběr povinně volitelných a volitelných předmětů, takže se můžeme sami rozhodnout, jakým směrem se chceme zaměřit,“ říká. 

Zdůrazňuje také široké možnosti výjezdů do zahraničí. „A nesmím zapomenout ani na praxe, které jsou u nás skvěle řešeny. Díky jejich posloupnosti postupujeme během studia od doučování přes asistentství a náslechy až k samotné výuce. Tím pádem máme dostatek času se na naši premiéru před třídou připravit,“ dodává. 

A kterou kombinaci studijních programů si u nás zvolíte vy?

Hlavní novinky