Přejít na hlavní obsah

Je závislost na internetu závažný fenomén?

Odborníci z FSS v debatě zapochybovali nad tím, že by nová média vyvolávala nějaký závažný druh závislosti.

S nástupem nové komunikační technologie v historii vždy propukla jistá morální panika, říká Jakub Macek (druhý zprava). Foto: Archiv pořadatelů.

Co je to závislost? Kdo ji někdy cítil? Ten, kdo nebyl schopen odjet na dovolenou a vydržet na ní bez připojení k internetu nebo s vypnutým mobilním telefonem? Tyto a mnohé další otázky zazněly během panelové diskuse o nových závislostech, která byla součástí Mezinárodního festivalu identity. Akci pořádali na podzim studenti Masarykovy univerzity.

Stolky kavárny Karel Never Sleeps se s úderem čtvrté hodiny odpolední zaplnily šálky kávy a horkého čaje. V sobotu 15. října se do ní přišli podívat lidé zvědaví na názory trojice diskutujících. Těmi byli psycholog se zaměřením na internet Lukáš Blinka, mediální analytik a sociolog Jakub Macek a Šárka Licehammerová z občanského sdružení Podané ruce.

Od samotného vymezení pojmu závislosti se celá debata rychle dostala k novým médiím. „Proč nejčastěji slýcháváme právě o závislostech spojených s počítači a internetem?“ položil sobě i svým kolegům otázku Blinka.

„To vysvětlím snadno,“ sliboval Macek a líčil, jak s nástupem nové komunikační technologie v historii vždy propukla jistá morální panika. „Telefon měl vést k úpadku rodiny, izolovat od sebe jedince, kteří se nebudou muset setkávat. Rozhlas zase k úpadku kulturního života, protože lidé přestanou mít motivaci vycházet ven. Televize měla způsobit hloupnutí lidí a počítač zase vést k sociální izolaci.“ Poslední výzkumy však tyto obavy postupně vyvracejí. „Zatímco v roce 2000 jsme se prostřednictvím internetu nejčastěji bavili s cizími lidmi, přibližně o pět let později se to začalo lámat a nyní většina z nás používá internet výhradně pro komunikaci s přáteli,“ upozornil Macek.

Není však pravda, že internet žádná nebezpečí blízká závislosti neskýtá. „Problémem činnosti na internetu je, že se jedná o časově nestrukturovanou činnost,“ varoval Blinka a dodal, že zejména u dnešních dětí množství strukturovaného času klesá. Méně chodí do kroužků, které začínají v konkrétní moment a v další zase končí. Přitom podle Blinky právě pravidelné činnosti mohou u dětí čas trávený na internetu omezit.

Zkreslení způsobují mezigenerační rozdíly
Potíž internetu a obecně nových technologií je v tom, že prohlubují mezigenerační propast. „Rodiče k nám občas přivádějí děti, o kterých jsou přesvědčení, že nadměrně hrají počítačové hry. Děti to však často vnímají úplně jinak,“ přiznala z vlastní zkušenosti Licehammerová.

„Ve spojitosti s internetem zažíváme něco, co ve společnosti dosud nebylo běžné. Nové médium ovládají především adolescenti. Jsou to děti, které učí dospělé – své rodiče – adaptovat se na současné trendy. V dospělých pak vzniká panika, že to už nejsou oni, kdo určuje diskurz,“ vysvětlil Blinka, kde se bere představa, že jsou mladí závislí na internetu. Důvodem pro toto zdání může být i fakt, že pro některé lidi středního věku je přirozenější trávit volný čas u televize. Děti jsou však navyknuté trávit ho spíše u počítače a na internetu.

Hlavní novinky