Přejít na hlavní obsah

Studenti lékařství si vyzkoušeli urgentní medicínu

Dokázat v krizové situaci pomoci zraněnému není lehké ani pro lékaře. Medikům pomáhají zvláštní kurzy.

Na jednom ze cvičných stanovišť museli studenti řešit, co s posádkou nabouraného auta. Správný závěr byl, že nemá cenu věnovat se prokazatelně mrtvé řidičce, když bojuje o život její spolujezdec. Foto: Martin Hromádková.

Slečna nesoucí skleničky najednou zakopne a skácí se k zemi. Kolem létají střepy a z jejího předloktí stříká krev. Většina z osmdesáti studentů netuší, že celá situace je nahraná a falešnou krev dívka uměle pumpuje skrytým balonkem. Budoucí lékaři musejí překonat zděšení a rychle zareagovat v poskytnutí první pomoci. I tak vypadá víkendový Kurz urgentní medicíny, který se uskutečnil v bohunickém kampusu Masarykovy univerzity.

Scénka představuje jen jeden z výseků ze školení, zacíleného především na studenty vyšších ročníků medicíny, které již brzy čeká vstup do lékařské praxe. Nejde o žádnou legraci, akce probíhá s odbornou podporou tří anesteziologicko-resuscitačních klinik lékařské fakulty.

„Člověk může být sebevíc zběhlý v teoretických poučkách a přístupech, ale když dojde opravdu na krizovou situaci, spoustu studentů medicíny to zaskočí a reagují podobně jako laici. Přesně to chceme na kurzech urgentní medicíny překonat: nutíme studenty prakticky a v terénu řešit reálné situace,“ vysvětluje Anna Janečková, prezidentka Spolku mediků, který akci také podporuje.

Celý Kurz urgentní medicíny probíhá pod hlavičkou výukového a publikačního portálu Akutně.cz. „Letos jsme naplánovali druhý ročník, protože mezi studenty se loňská akce setkala s velkým zájmem. Pravděpodobně sami cítí, že je pro ně takto strávený víkend užitečnou investicí. Registraci účastníků jsme na našem portálu měli plnou během dvou minut,“ sděluje organizační garant celého kurzu Petr Štourač.

 Kurzy urgentní medicíny nutí studenty prakticky a v terénu řešit reálné situace. Foto: Martina Hromádková.
 Kurzy urgentní medicíny nutí studenty prakticky a v terénu řešit reálné situace. Foto: Martina Hromádková.
 Kurzy urgentní medicíny nutí studenty prakticky a v terénu řešit reálné situace. Foto: Martina Hromádková.
 Kurzy urgentní medicíny nutí studenty prakticky a v terénu řešit reálné situace. Foto: Martina Hromádková.
 Kurzy urgentní medicíny nutí studenty prakticky a v terénu řešit reálné situace. Foto: Martina Hromádková.
 Kurzy urgentní medicíny nutí studenty prakticky a v terénu řešit reálné situace. Foto: Martina Hromádková.
 Kurzy urgentní medicíny nutí studenty prakticky a v terénu řešit reálné situace. Foto: Martina Hromádková.
 Kurzy urgentní medicíny nutí studenty prakticky a v terénu řešit reálné situace. Foto: Martina Hromádková.

Zatímco první den kurzu na budoucí lékaře čekaly hlavně přednášky týkající se přednemocniční a nemocniční péče, druhý den organizátoři zasvětili praktickému nácviku na desíti stanovištích. Avšak ani sobota se neobešla bez potřeby akutních zásahů studentů: přednášky přerušilo několik krizových momentů podle předem připraveného scénáře.

„Vše jsme zaznamenávali na video, abychom na konci dne mohli udělat evaluaci a studenti se mohli zpětně podívat, jak reagovali a co měli udělat lépe,“ doplňuje organizátorka vložených scén Barbora Zuchová.

Neděle už byla bez překvapení, přesto některé zinscenované situace nepředstavovaly pro budoucí lékaře a lékařky nic jednoduchého. Na jednom ze stanovišť například museli řešit, co s posádkou nabouraného auta a dojít k závěru, že nemá cenu věnovat se prokazatelně mrtvé řidičce, když vedle bojuje o život její spolujezdec.

Důsledky špatné diagnózy si studenti zkusili na simulátoru s názvem METI, kterého lze zpovzdálí jen těžko rozeznat od opravdového člověka. Stejně jako živá bytost i on vykazuje různé životní funkce a díky vyhodnocení na počítači dokáže reagovat na lékařské úkony nebo na množství podaných léků. „Studenti jsou šikovní, ale těch praktických znalostí příliš nemají, musí si to vyzkoušet. Potřebují se naučit rozhodovat a nespoléhat se na někoho nad sebou,“ shrnuje akci vedoucí stanoviště vodních záchranářů, lékařka Lenka Baláková.

Hlavní novinky