Přejít na hlavní obsah

Psaní bakalářky: plánovat se vyplácí

Píšete bakalářskou práci nebo se na to chystáte? Máme pro vás pár tipů a rad, jak všechno zvládnout.

Studium na vysoké škole je plné psaní seminárních prací, plnění řady různorodých úkolů a trávení dlouhých hodin na své fakultě. Výjimku ale zpravidla tvoří šestý semestr, kdy se studenti bakalářského stupně naplno věnují zpracovávání své závěrečné práce. Méně hodin strávených ve škole znamená více volnosti, ale také více zodpovědnosti za organizování vlastní práce.

Taková volnost nemusí vyhovovat každému. Řada lidí proto nechává vše až na poslední chvíli (což je doba, která už právě teď pomalu nastává) a u rozsáhlejší práce, jako je ta bakalářská, už to může být problém.

Pokud jste teď v prvním nebo v druhém ročníku studia a vidíte kolem sebe právě teď pomalu nestíhající starší spolužáky, uchovejte si to v paměti pro vlastní dobro.

Aby se člověk vyhnul tomu, že bude kvůli nestíhání všech termínů muset protahovat studium, není vůbec špatné vypracovat si plán, jak při psaní postupovat a stanovit si vlastní předtermíny, kdy mít co ve své práci hotovo. Rozhodně není dobré, aby člověk dodělával zásadní věci třeba jen pár dnů před vytisknutím. Vedoucí práce by také měl mít čas práci před odevzdáním vidět v její alespoň skoro finální podobě.

„Na začátku celého procesu jsem si prostudovala všechny termíny spojené s bakalářskou prací. Také jsem si na webu našla informace o tom kdy, kam a co přesně poslat, ať se nemusím stresovat hledáním na konci a v časové tísni,“ uvádí studentka ekonomicko-správní fakulty Andrea Karolová, která momentálně pracuje na své bakalářské práci.

Vedoucí práce obvykle trvá na svých vlastních termínech odevzdání jednotlivých částí, které je vhodné dodržovat. Pokud je mu to jedno, měl by si sám student ideálně vytvořit vlastní kalendář a průběžně se snažit svou práci konzultovat.

Výběr správného vedoucího práce je také klíčový. Studenti se vesměs shodují, že na povzbuzení vlastní nevalné morálky se může hodit vybrat si třeba i někoho, kdo má pověst pedanta. Lépe přiměje člověka k pravidelné práci a strategicky je také výhodnější mít přísného vedoucího a shovívavého oponenta než naopak.

Zdroje, citace, formální úprava
Při psaní se však mohou vyskytnout i jiné problémy, než je nedostatek času nebo špatná morálka. Základem dobré bakalářské práce je vyhledání a využití vhodných zdrojů. Studenti mají kromě knihoven a knihovních katalogů přístup také do elektronických informačních zdrojů, a to i ze svého vlastního počítače mimo prostory univerzity.

Podstatnou součástí bakalářské práce jsou i správně uvedené citace. „Největší problém mi dělaly citace ze sborníků. Také jsem nevěděla, jak přepsat přímou řeč, kterou jsem citovala přímo z literárního díla, protože dvoje uvozovky jsou nesmyslné,“ svěřuje se studentka pedagogické fakulty Broňa Houdková, která už má bakalářskou práci úspěšně za sebou. Každá fakulta či katedra pracuje s určitou citační normou, kterou je vhodné si na příslušných internetových stránkách najít a striktně se jí držet.

V bakalářské práci je stejně jako ve všech ostatních pracích odevzdávaných na vysoké škole, důležitá také celková formální úprava textu. Stejně jako u citací se mohou požadavky na úpravu lišit katedra od katedry. Je proto dobré si vše včas zjistit. Některé katedry dodávají přímo vzor závěrečné práce, který si může student stáhnout a použít ho jako šablonu.

„Na fakultních stránkách jsem našla vzor, jak má práce vypadat. Píšu do něj vlastní práci. Bez vzoru bych byla ve všech těch nadpisech ztracená,“ dodává Andrea Karolová.

Zádrhelem pak může být také rozsah vlastních schopností pracovat na počítači. I když je většina studentů zvyklá pracovat v textovém editoru Word, v bakalářské práci často potřebují ovládat funkce, které nikdy dříve nevyužili. Častým kamenem úrazu je třeba číslování stránek, speciálně pak nastavení počáteční strany textu – rady, jak na to, se dají najít na třeba přímo na webu společnosti Microsoft.

Hlavní novinky