Přejít na hlavní obsah

Vyberte si téma diplomky, které má smysl

Spolek pro efektivní altruismus pomáhá propojovat studenty s tématy z praxe. Od firem i veřejných institucí. 

Každý student dříve či později musí řešit výběr tématu své závěrečné práce. Přitom se stává, že jsou studenti bezradní a nakonec volí téma, které postrádá širší smysl a slouží vlastně jen k získání titulu. Právě to se rozhodli změnit členové Spolku pro efektivní altruismus, kteří na webu effectivethesis.com shromažďují náměty na práce, které najdou skutečné využití.

„Dáváme studentům jistotu, že jejich práce neskončí v šuplíku a že bude využita pro dobrou věc tím, že témata sbíráme od společensky prospěšných organizací, které se studenty jejich práci konzultují. Obecně pak chceme podpořit výzkum v oblastech, které mají největší potenciál změnit svět k lepšímu,“ vysvětluje David Janků, absolvent psychologie na fakultě sociálních studií, který má projekt efektivních diplomových prací ve spolku na starosti.

Studentům, kteří při výběru tématu své práce tápou, stačí navštívit zmíněný web a na základě oboru si vybrat některé z nabízených témat. Ta většinou nějak zapadají do seznamu nejakutnějších světových problémů, který vytvořily světové komunity efektivního altruismu a ze kterého český spolek především čerpá.

„Pak student jen sepíše krátký návrh výzkumu, ve kterém nastíní, jakým způsobem se chce tématu věnovat a co už o něm ví. Na základě toho ho spojíme s navrhující organizací, která už si s ním domluví konzultace,“ popisuje student, který po vystudování Fakulty sociálních studií MU zamířil na britskou University of Leeds.

Šíře oborů, které nabízená témata pokrývají, je už opravdu velká, od zemědělství přes ekonomii, informatiku a právo až po sociální vědy. Na seznamu chybí jen technické obory, u těch ale už propojení s firmami běžně existuje. Členové spolku sami oslovují veřejně prospěšné organizace, mohou se ale hlásit i samy.

Spolek pro efektivní altruismus je součástí celosvětové iniciativy, která se snaží hledat efektivní způsoby, jak zlepšovat svět. Protože to jde bez velkých sum peněz dost obtížně, snaží se jeho členové hledat cesty jinde, hlavně přes racionální přístup k problémům.

„Pořádáme třeba evropský workshop na zlepšování racionality nebo projekt Pomáhej efektivně, který zvyšuje efektivitu neziskového sektoru. Projekt do našeho konceptu skvěle zapadá, protože má potenciál pomáhat a není příliš rozšířen,“ dodává Janků s tím, že nabídka témat se dále rozšiřuje a spolek chce do budoucna navázat spolupráci s dalšími organizacemi.

Hlavní novinky