Přejít na hlavní obsah

Jaké to je, starat se o mladé génie?

Nadaní středoškolští a vysokoškolští studenti mohou dosáhnout na podporu od Jihomoravského kraje.

Nadaní studeni z jižní Moravy.

Přijde helium do baru a barman povídá: „Vzácné plyny neobsluhujeme.“ A helium nereaguje... Hlouček mladých mezi patnácti a dvaadvaceti lety lehá smíchy. Lucie Vaškeová s kolegyní na sebe nechápavě koukají. „To jsou prostě nadáči,“ krčí rameny.

Tak Lucie Vaškeová nazývá účastníky programu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Podpora nadaných studentů, o které se stará. Absolventka fakulty sociálních studií dohlíží hlavně na to, aby tzv. nadáči svůj potenciál patřičně rozvíjeli.

Jedná se o necelou stovku studentů od prvního ročníku střední školy do třetího ročníku na univerzitě, kteří prošli psychologickými testy a prokázali svůj talent v oblasti přírodních a technických věd. Od Jihomoravského kraje dostávají každoročně příspěvek na vzdělávání a účastní se exkurzí a rozvojových kurzů, které pro ně Lucie připravuje.

„Viděli jsme urychlovače CERNu ve Švýcarsku, navštívili jsme brněnskou čističku odpadních vod a zúčastnili se třeba pitvy psa,“ jmenuje Lucie některé ze společných výletů. Od běžné skupiny mladých lidí se nadaní liší zájmem o to, jak všechny věci fungují, i odborností dotazů, kterým Lucie jako někdejší studentka sociálních věd občas vůbec nerozumí.

„Co udělá nadáč, aby v místnosti vyvětral? Otevře okno a v něm podrží nastartovaný vlastnoručně zkonstruovaný model letadla: Prý když ony ty vrtule to fakt udělají nejrychleji!“ přikládá k dobru Lucie Vaškeová další historku ze soužití s budoucími vědci. Ačkoliv jako absolventka mezinárodních vztahů nepracuje v oboru, její práce ji baví a naplňuje.

Soutěžící z celostátních či dokonce mezinárodních olympiád oslovuje pro účast v programu sama, zájemci se však můžou přihlásit i z vlastní iniciativy – podmínkou je však doporučení pedagogicko-psychologické poradny, která si zájemce otestuje.

Vstup do programu pro ně znamená zisk 30 000 korun ročně na pomůcky pro vlastní rozvoj a možnost účastnit se společných akcí. V programu jsou zařazení i posluchači Masarykovy univerzity, třeba student matematické informatiky Bedřich Seid nebo studenti obecné matematiky Jana Sotáková a Jiří Jelínek.

Zdolání přijímacích testů však ještě není konečná výhra. Pro setrvání v programu nadaní studenti sbírají body. Získávají je za účast v soutěžích a další aktivity, které rozvíjejí jejich nadání. Přihlíží se ale také k prospěchu ve škole a k délce studia. „Nikde v zemi podobný program není. Celý vznikl v naději, že jsou tito lidé investicí do budoucnosti kraje,“ dodává Lucie.

Hlavní novinky