Přejít na hlavní obsah

Studenti-senioři jsou aktivnější a víc se ptají

V pondělí 5. května přesně v 8:00 začne boj o místa na přednáškách univerzity třetího věku.

Stovky seniorů, kteří mají zájem se vzdělávat, budou mít příležitost přihlásit se od pondělí 5. května do čtyřletého všeobecně zaměřeného kurzu a dalších jednoročních kurzů, které Masarykova univerzita nabízí v rámci univerzity třetího věku (U3V). Zájem je velký, a to i ze strany učitelů, kteří si výuku seniorů pochvalují.

Téměř dva tisíce lidí v důchodovém věku navštěvují každoročně nejen dlouhodobé, ale i jednosemestrální tematicky zaměřené kurzy, kterých U3V nabízí v akademickém roce více než tři desítky. „Snažíme se nabídku obměňovat a každý rok nabízet něco nového. Vycházíme i z hodnocení posluchačů, kteří si píší o témata, která by je zajímala,“ uvedla manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání Barbora Hašková.

Od příštího semestru se tak mohou zájemci nově přihlásit například do kurzu Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě, který univerzita pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, nebo na přednášky Gregor Johann Mendel: Člověk, opat a vědec, na nichž se podílí Mendelovo muzeum.

Univerzita třetího věku funguje od roku 1990 a do její práce se zapojují všechny fakulty. Za rok její kurzy navštíví asi dva tisíce seniorů, více než 80 procent účastníků jsou přitom ženy a největší skupinu tvoří lidé mezi 60 až 70 lety. Až na zkoušky a známkované testy mají senioři v podstatě stejný režim jako běžní studenti. Musí si pohlídat termín zápisu a chodit pravidelně na přednášky, mohou si zvolit i hodiny zaměřené na pohyb a sport a hodnotit vyučující. „Umí dát rozhodně najevo svůj názor. Víme, když se jim něco líbí, i to, když se přednáška nepovedla,“ podotýká Hašková. Víceleté kurzy jsou navíc zakončené promocí.

Bezprostřední ocenění výuky i velká pozornost věnovaná přednášejícímu jsou pro řadu vyučujících velkou motivací, přestože se většina přednášek koná v pátek odpoledne. Studenti-senioři jsou totiž podle pedagogů aktivnější, zapisují si a ptají se k tématu. „Nabídku kurzů od jednotlivých fakult máme větší, než upotřebíme,“ podotkla Hašková.

Podle ní je však někdy těžké určit, které přednášky a témata zaujmou. „Měli jsme například obavu z kurzu zaměřeného na soudní lékařství, kde jsou i ukázky z praxe při vyšetřování vražd či otrav, a byli jsme pak překvapení obrovským zájmem. Už pátým rokem ho máme naplněný,“ řekla manažerka.

Její kolega Petr Adamec připomněl, že atraktivita obsahu kurzů se také mění. „Před šesti lety byl obrovský zájem o všemožné počítačové kurzy, pak se zase všichni chtěli učit jazyky a teď se zaměřují na umění, hudbu či film.“ Nynější posluchači tak mohou chodit například na dějiny hudby nebo na základy televizní kultury či kurz o skandinávské kinematografii.

Poslední dva jmenované se konají v Univerzitním kině Scala, senioři se však díky přednáškám mohou dostat téměř na všechny fakulty a do všech budov univerzity. S mladými studenty se navíc mohou potkat i jinde než na chodbách školy. Například profesor Miloš Dokulil vede na fakultě informatiky několik kurzů, kam chodí jak účastníci univerzity třetího věku, tak studenti řádného studia.

Jeden ze svých kurzů pojal profesor Dokulil netradičně. V podzimním semestru kurzu vybrané kapitoly z religionistiky formou přednášek uvedl posluchače do několika vybraných náboženství, v tomto semestru jim pak čte úryvky z různých náboženských či filozofických textů. „Chci jim zprostředkovat přímý kontakt s díly, která nikdy nečetli, ani o nich neslyšeli. Snažím se je provokovat a některé hodiny bývají docela hlučné,“ hodnotí kurz Dokulil.

Jeho přednášky oceňují i seniorky Ljuba Filová a Marie Plichtová. Obě považují celou myšlenku univerzity třetího věku za krásný počin, i když k některým nabízeným přednáškám mají své výhrady. „Bezvadná byla například stáž v Lipsku, kde také mají univerzitu třetího věku a skutečnou úctu ke starším lidem,“ podotkla Filová.

Na zahraničních stážích spolupracuje U3V s brněnským magistrátem a jeho partnerskými městy. „Kromě Lipska bychom chtěli navázat i spolupráci s francouzským Rennes,“ dodala Hašková. Na programech univerzity třetího věku spolupracují i další instituce jako Moravské zemské muzeum, Mendelovo muzeum či Moravská zemská knihovna.

Hlavní novinky