Přejít na hlavní obsah

Studentské projekty se mohou ucházet o Granty TGM

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity rozdělí celkem 95 tisíc korun.

Granty v celkové výši 95 000 korun rozdělí letos Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity. O finanční podporu se mohou ucházet až do 27. února studentské projekty, které se snaží o rozvoj demokracie a občanské společnosti.

Požádat o Grant Tomáše G. Masaryka mohou studenti MU. Podmínkou úspěchu je podle vyhlašovatelů přihlásit se s projektem, který je inovativní, má dlouhodobý dopad na společnost a aktivně zapojuje i veřejnost.

„Ideální projekt by měl být odvážný, nápaditý, ale také aktuální a potřebný. Hledáme studentské nápady, které originálním způsobem reagují na potřeby doby a nedostatky společnosti, přinášejí nové trendy ve vzdělávání, kultivují celospolečenskou diskusi a utváření názorů, podporují aktivní občanství a zájem o veřejné dění, pomáhají nastavovat transparentní a demokratické fungování společnosti, rozvíjí mezikulturní, mezigenerační, mezioborový a mezináboženský dialog,“ vyzdvihl předseda spolku Tomáš Mozga.

Letošní třetí ročník se váže k 95. výročí založení Masarykovy univerzity. Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity chce tedy podpořit zejména ty projekty, které toto výročí reflektují nebo také originálním způsobem připomenou další významné datum - 25. výročí sametové revoluce.

„Jsou to především studenti, kdo mají nápady, energii, čas a touhu měnit věci kolem sebe. Většinou jim ale chybí zkušenosti, správné kontakty a hlavně finance. A s tím jim chtějí pomoct absolventi univerzity,“ vysvětlil Mozga motivaci udělování grantů.

V minulých letech finanční podporu z Grantů TGM získaly například QMU – Queer platforma MU nebo ELSA Day 2014 věnovaný lidským právům na sociálních sítích, který se uskuteční 5. března. Peníze z grantu je možné použít například na tisk, honoráře hostů či lektorů, organizování a propagace akcí, autorská práva i webdesign. Letos poprvé mohou řešitelé žádat také odměnu pro řešitelský tým za realizaci projektu ve výši až 10 procent z grantu.
Nejlepší studentské projekty vybere správní rada Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky