Přejít na hlavní obsah

Tomáš Pruša vytváří lékařskou terminologii pro znakový jazyk

S kolegy patří v Evropě mezi rekordmany. Znaků vytvořili už víc než 900 znaků a připravili i celou metodologii.

Štvalo ho, že si nemůže v přestávkách během výuky popovídat s neslyšícími studenty. A tak se naučil znakový jazyk. Teď je doktorský student Tomáš Pruša jediným znakujícím vyučujícím na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a je zároveň součástí skupiny, která pro neslyšící vyvíjí odbornou přírodovědnou terminologii v českém znakovém jazyce.

„Lákala mě výzva, kterou vizuálně založený znakový jazyk představoval,“ vzpomíná na své začátky se znakováním Tomáš. Není to přitom tak dávno. Jelikož s neslyšícími studenty trávil hodně času, naučil se český znakový jazyk během tří let.

Když vyučuje neslyšícího, většinou se jedná o individuální výuku. Handicapovaní studenti ovládají český jazyk, ale stále je pro ně cizí, což vyžaduje pečlivější práci s textem. Častokrát je také stěžejní body výkladu nutné opakovat. Tomáš studiem v českém znakovém jazyce provedl už několik studentů.

Jak rukou naznačit bakteriofág
Na Masarykově univerzitě studuje největší množství handicapovaných student ze všech českých vysokých škol. Tlumočníky i speciální výukové pomůcky jim zprostředkovává Středisko pro studenty se specifickými nároky Teiresiás. Spolupracuje s ním také Tomáš. A jako znakující pedagog je členem jediné terminologické skupiny v Česku, která dříve v rámci projektu ComIn a nyní v rámci projektu ExPin systematicky rozšiřuje znakovou zásobu v přírodních vědách a medicíně na akademické půdě.

„Vypracovali jsme metodologii, jak tvořit nové znaky, kterou jsme představili na konferenci v Rakousku,“ vypichuje úspěch skupiny Tomáš. V tvorbě znaků ve svém oboru jsou výjimeční i v rámci Evropy. S kolegy už definovali víc než 900 znaků. Není to jen tak. Vždy je potřeba důkladná rešerše už existujících znaků, porovnávání s příbuznými skupinami a diskuse nad ideální podobou, kterých se účastní neslyšící, vědci i tlumočníci.

„Můj oblíbený je znak pro bakteriofág,“ říká Tomáš a bere do rukou tužku, aby nakreslil jeho tvar. „Je to vir, který infikuje bakterie. Pro vir i bakterii ve znakovém jazyce jsme již výrazy měli, ale nemohli jsme je spojit. A tak jsme vyšli z jeho vizuální podoby,“ říká, zatímco ve vzduchu víří jeho prsty.

Podruhé a aktivněji
Masarykova univerzita není první akademická půda, na kterou Tomáš vkročil. Než nastoupil na obor Výživa člověka, vystudoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu.

„Byl jsem pasivní student, co doufal, že si ho učitel v posluchárně nevšimne,“ komentuje svou první vysokoškolskou zkušenost. Po zisku titulu z farmacie se do svého dalšího studia obul s novou vervou. Stal se studentským senátorem, angažoval se v lepším postavení nelékařských oborů v rámci fakulty a nyní se snaží věnovat adaptaci výuky pro neslyšící a otevřít jim studium ještě více.

Mezi jeho vlastní projekty patří například internetová stránka NutriWeb, na níž se pokouší publikovat po odborné stránce kvalitní, ale přesto čtivé články o zdraví. Snaží se také naučit veřejné zdravotnické instituce pracovat s platformou sociálních médií, na nichž mohou skutečně oslovit své pacienty. Třeba i díky Tomášovi a jeho osvětě bude zanedlouho možné na Facebooku sledovat svého obvodního lékaře.

Hlavní novinky