Přejít na hlavní obsah

Díky improvizaci se rozmluví anglicky i věční začátečníci

Pedagogická fakulta otevřela kurz využívající originální metodu výuky cizích jazyků.

Doktorand Tomáš Andrášik.

Výuka cizích jazyků už dávno nestojí na memorování slovíček a na doplňovacích cvičeních z gramatiky. Jednou z inovativních metod učení cizího jazyka je výuka skrze divadelní improvizaci, kterou se na pedagogické fakultě zabývá doktorand Tomáš Andrášik. V jarním semestru se pod jeho vedením otevírá první kurz angličtiny.

Cílem nově otevřeného kurzu (Improvizace a drama v AJ), na který se mohou přihlásit studenti z celé univerzity, je nejenom rozvinout slovní zásobu studentů, ale hlavně naučit je aktivně komunikovat v cizím jazyce. Pomoct jim k tomu má metoda divadelní improvizace.

„Využíváme techniky improvizace a aplikujeme je na jazyk. V praxi to znamená, že na hodině se studenti ocitají v improvizovaných dramatických situacích, ve kterých používají jako komunikační jazyk angličtinu,“ přibližuje Andrášik.

Studenti třeba dostanou na kartičkách seznam frází nebo uvozovacích výrazů a snaží se je do promluvy zapojit v různých cvičeních. Někdy zas jde o čistou improvizaci, bez pomůcek.

Může se zdát, že je kurz určený spíš pro lidi, co se rádi předvádí, ale Andrášik doplňuje, že právě těm, co se bojí mluvit, může předmět nejvíce pomoct. „Jenom pro ně možná bude těžší začít. Budeme se snažit vytvořit bezpečné prostředí ve skupině, aby se studenti cítili příjemně a nebáli se udělat chybu – je totiž třeba pochopit, že chyby nebrání v komunikaci,“ přízvukuje doktorand.

Jedinou podmínkou zápisu je úroveň angličtiny alespoň B1.

Hodiny angličtiny pod Andrášikovým vedením budou mít také další velkou výhodu. „Krom toho, že je učení postavené na skutečném prožitku a zkušenostech, je také vysoce personalizované. Témata budou vycházet z toho, co je relevantní pro studenty. Znamená to, že využívaná slovní zásoba nebude izolována od reálného života, způsobu myšlení a vyjadřování studentů a bude více aplikovatelná v realitě. Studenti se naučí vyjadřovat vlastní názory a ne papouškovat dialogy z knih,“ vyzdvihuje doktorand.

Improvizaci se Andrášik věnuje už téměř čtyři roky, stala se i tématem jeho dizertační práce. Společně s ním se na rozvoji metody i výuce nového předmětu podílí i Hana Vrtalová a spolupracují i s dalšími lidmi, zejména z Impro institutu.

V budoucnu plánují kurzy improvizace nabízet i v komerční sféře nebo školám, a rozšířit ji tak mezi lidi. „Uvidíme, kam se dostaneme, ale věřím, že právě tato metoda učení jazyka může lidem pomoct v každodenním užívání jazyka,“ dodává.

Hlavní novinky