Přejít na hlavní obsah

Anketa: Využíváte pro studium elektronické zdroje?

Otázka pro tři studenty a jednoho akademika.

Masarykova univerzita má pro své studenty a zaměstnance nakoupeny přístupy do stovek databází s odbornými texty. Ví o nich a využívají je? 

>> objevte kouzlo univerzitních elektronických zdrojů

Tereza Čtvrtníková, ekonomicko-správní fakulta
Absolvovala jsem předmět Akademické psaní, kde jsme byli všichni s elektronickými zdroji obeznámeni, takže o nich vím. Když jsem ale jednou zkusila elektronických zdrojů využít, nenašla jsem zrovna žádnou publikaci, která by se mi hodila. Zatím jsem během studia psala jenom jednu seminární práci a tehdy jsem si vystačila s knížkami z knihovny na fakultě. Možná elektronické zdroje ještě využiju při psaní bakalářské práce, která mě čeká, ale v mém oboru jsou práce zaměřené spíš prakticky a zakládají se na konkrétních datech od firem.

Filip Gábor, fakulta sociálních studií
Při psaní prací využívám většinou jenom elektronické zdroje. V knihovně jsem byl proto poprvé asi ve druhém ročníku. Většinou mi e-publikace stačí. Studuju evropská studia, kde máme hodně doporučené literatury, kterou lze snadno vyhledat. Do knihovny proto ani nemusím. Myslím, že výběr, který univerzita poskytuje, je dostačující. Máme k dispozici množství zahraničních zdrojů, jsou nakoupeny celé série vědeckých článků a časopisů, takže jsem s nabídkou spokojený.

Zuzana Kučerová, přírodovědecká fakulta
Elektronické zdroje jsem zatím nevyužila, ani moc nevím, že taková možnost existuje. Jsem v prvním ročníku a ještě jsem se s nimi nesetkala. Měla jsem už předmět, kde se o elektronických zdrojích mluvilo. Zatím jsem je ale nepotřebovala. Slyšela jsem, že knihovna poskytuje kurzy, které jsou právě na využívání těchto zdrojů zaměřené, takže se v budoucnu chystám některého z nich zúčastnit.

Ladislava Zbiejczuk Suchá, filozofická fakulta
Učím povinné metodologické předměty, jak na bakalářském, tak i na magisterském studiu, po studentech vyžaduji, aby dokázali navrhnout výzkum a orientovat se v problematice. Chci tedy, aby elektronické databáze využívali. Moje zkušenost je taková, že elektronické zdroje studenti znají a už před mými kurzy se s nimi setkali. Nemusím je proto s nimi obeznamovat. Ale jelikož se pohybujeme v oboru informačních studií a knihovnictví, je pro nás asi bližší a jednodušší e-zdroje používat. Sama je také používám často. V knihovně jsem nebyla hodně dlouho.

Hlavní novinky