Přejít na hlavní obsah

Objevte kouzlo elektronických informační zdrojů

Masarykova univerzita nabízí pestrou paletu zdrojů pro diplomky, statě, seminárky. Kde začít a jak se v nich vyznat?

Jsou trochu jako sněžný muž nebo záhadné šesté patro na fakultě sociálních studií: už jste o nich určitě slyšeli, málokdo se s nimi ale skutečně setkal. Možná se o nich bavili spolužáci, doporučil vám je vedoucí diplomky nebo jste zahlédli výzvu v knihovně. Elektronické informační zdroje.

Znáte ten pocit, když vymyslíte geniální téma na esej, seminárku nebo závěrečnou práci a zjistíte, že stejně osvícený už byl někdo před vámi? Pokud chcete vyniknout v záplavě studentských textů, musíte téma zpracovat jinak, lépe a zajímavěji. Nejen k tomu dobře poslouží elektronické zdroje. „Díky nim získají studenti lepší vhled do témat, o která se zajímají,“ tvrdí Hana Sloupenská z Ústřední knihovny Právnické fakulty MU.

„Na katedře psychologie nás k jejich používání vedli od prvního semestru, za což jsem vděčná, protože na doktorském studiu by to bez elektronických zdrojů nešlo,“ hodnotí doktorandka fakulty sociálních studií Hana Sedláková. „Sama jsem si několikrát ověřila, jak přínosné a efektivní mohou být. Při výzkumné práci jsou samozřejmostí, praktické využití závěrů výzkumů se ale hodí i v poradenské praxi nebo osobním životě,“ dodává.

Z pohledu hodnotitele studentských prací pak dokáže ocenit poctivou práci vysokoškoláků při vyhledávání zdrojů. Cení si, když třeba v seznamu použité literatury uvidí vedle klasických evergreenů zajímavou studii nebo nejnovější výzkum.

Jak hledat
Zatímco knihovnický fond poskytuje jen omezený výběr zdrojů, elektronické databáze jsou nevyčerpatelné. „Jedná se o velmi aktuální profesionální zdroje vědeckých informací, tudíž je zaručena kvalita přejímaných informací – na rozdíl od zdrojů volně dostupných na internetu,“ komentuje Eva Jandová z Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU.

Množství informací však nemusí být vždy jen výhodou: tisíce článků vyvolají u studentů zpočátku víc paniky než užitku. Nemusíte však nutně číst všechny. Základem úspěchu je naučit se najít ty relevantní. Postupovat můžete buďto tak, že si najdete v přehledu zdrojů na webu ezdroje.muni.cz svou oborovou databázi, nebo můžete využít univerzální vyhledávač discovery.muni.cz pro vyhledání potřebných článků, ať již jsou uloženy kdekoliv.

Druhá varianta je určitě snazší. Nemusíte trávit čas snahou zorientovat v desítkách různých vyhledávacích rozhraní nebo v rozdílných způsobech prezentace získaných dat. Centrální index vyhledávací služby discovery.muni.cz zahrnuje téměř všechny licencované elektronické informační zdroje, ke kterým má Masarykova univerzita přístup. Je tak ideální variantou nejen pro úplné začátečníky, ale i pro ostřílené odborníky.

„Navíc je možné zahrnout do vyhledávání i lokální informační zdroje. Do centrálního indexu discovery.muni.cz je zapojený knihovní katalog Masarykovy univerzity i elektronický archiv vysokoškolských kvalifikačních prací MU,“ vysvětlil Miroslav Bartošek, vedoucí Knihovnicko-informačního centra Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

Jak s elektronickým zdroji pracovat se můžete dozvědět v celé řadě předmětů a kurzů, které pravidelně nabízejí knihovny i jednotlivé fakulty. „Snažíme se na e-zdroje upozorňovat pomocí podzimního semináře. Také jsme k počítačům v knihovně umístili návody, jak s nimi pracovat. Nejčastějším problémem je, že o jejich existenci studenti neví nebo netuší, kde je hledat,“ říká Jana Rybářová z Ústřední knihovny Pedagogické fakulty MU.

Workshopy si vysokoškoláci pochvalují. „Oceňuji velkou ochotu pomoci nám zvládnout jednotlivé postupy vyhledávání informací a citování,“ hodnotí v anketě jeden z kurzů student fakulty sociálních studií.

Přístup kdykoliv a odkudkoliv
U elektronického zdroje se vám nikdy nestane, že bude nedostupný nebo zamluvený na několik měsíců dopředu jako u klasických knih. Do databází, které má univerzita zakoupené, se navíc dostanete nejen z jakéhokoliv počítače v síti MU, ale i ze svého soukromého zařízení třeba z druhého konce Česka.

„Nastavení přístupu k e-zdrojům z počítačů mimo síť Masarykovy univerzity bývá pro uživatele jedním z nejčastějších problémů,“ říká Jaroslav Nekuda ze Střediska vědeckých informací Ekonomicko-správní fakulty MU. Podrobný postup, jak na to, najdete stránkách ezdroje.muni.cz/vzdaleny_pristup.

Související potíž může být také správné citování elektronických zdrojů, které má svá zvláštní pravidla. „Nesprávné citování nebo necitování zdrojů vůbec je ale o zodpovědnosti a etice studentů,“ podotýká Eva Jandová z filozofické fakulty. Bibliografický záznam by měl obsahovat přímý odkaz do databáze, vždy se ale řiďte citační normou, kterou požaduje vaše fakulta či katedra. Většina článků bibliografický odkaz obsahuje, dohledávání je tedy snadné.

Při používání e-zdrojů myslete i na to, že jsou obvykle v anglickém jazyce a pochází ze zahraničí. Pokud tedy hledáte specifické výzkumy z českého prostředí, může nastat problém. I tuzemští odborníci však publikují v zahraničních odborných časopisech, které jsou čím dál častěji dostupné v e-zdrojích online.

Hlavní novinky